Connect with us

 

EY TaxLaw NL app
nu beschikbaar

EY TaxLaw NL

 

Belastingwetten altijd bij de hand met EY TaxLaw NL. Download de app voor je Ipad via de iTunes store of ga naar www.eytaxlaw.nl/mobile.

Onze werkvelden

Jouw rol binnen EY
  • Share

De werkvelden binnen EY

Bij EY ligt de wereld aan je voeten. Een wereld vol kansen. Of je nu aan de slag gaat bij Assurance, Tax, Transactions of Advisory Services, je krijgt al snel verantwoordelijkheid. En leert vroeg verschillende bedrijven kennen in uiteenlopende sectoren.

Klik op de tabs voor meer informatie over de verschillende werkvelden.

Je carrière bij Advisory: organisaties helpen om beter te presteren

De huidige marktomstandigheden? Een mix van uitdagingen, onzekerheden en felle concurrentie. Steeds vaker vragen opdrachtgevers ons hoe ze onder deze omstandigheden succesvol kunnen opereren. Gezamenlijk buigen we ons over hun situatie. En komen we tot een duurzame verbetering van hun prestaties.

Advisory is onze snelst groeiende serviceline. Een energieke en dynamische omgeving met bijna 20.000 professionals wereldwijd. Een boeiend werkterrein dat sterk in ontwikkeling is. Je werkzaamheden zijn gevarieerd, het aantal sectoren en locaties groot. Je doet brede werkervaring op. Al snel krijg je de verantwoordelijkheid om complexe bedrijfsproblemen aan te pakken: een mooie manier om de juiste capaciteiten te verwerven voor een lange, mooie carrière.

Waar liggen je kansen?

Binnen Advisory heb je de keuze uit drie gebieden. Elk daarvan is verdeeld in gespecialiseerde praktijken.

Performance Improvement

Careers Onze opdrachtgevers willen groeien, structureel en duurzaam. Als lid van ons Performance Improvement-team help je mee om de succesvolste bedrijven ter wereld advies te geven. Onafhankelijk en objectief. Met als doel: verbetering van de performance.

Binnen Performance Improvement kun je je op een van de volgende terreinen specialiseren.

  • IT Advisory
  • Finance
  • Supply Chain
  • Customer

Risk

Career Binnen Risk bied je onze opdrachtgevers meer dan alleen bescherming. Je helpt ze ook om sneller betere besluiten te nemen, kosten te besparen en prestaties te verbeteren. En dat terwijl de risico’s wereldwijd razendsnel veranderen. Je helpt opdrachtgevers om hun processen voor risicobeheersing constant te evalueren, risico’s te signaleren en ze te beheersen.

Information Technology Risk & Assurance (ITRA)

Career Zonder IT geen succes. Binnen ITRA help je opdrachtgevers bij de beheersing van IT-kosten en hun IT-risicopositie. Je doel: IT zo optimaal mogelijk inzetten.En IT-risico’s te beheersen in overeenstemming met de bedrijfsstrategie. Opdrachtgevers moeten erop kunnen vertrouwen dat de belangrijkste IT-risico’s effectief worden gesignaleerd, onderkend en beheerst.

Benieuwd naar je mogelijkheden binnen Advisory? Bekijk onze evenementenkalender of stagemogelijkheden of ga direct naar de startersvacatures.

Je carrière bij Assurance: cruciale informatie die juist en betrouwbaar is

In de huidige, complexe zakenwereld is het belangrijker dan ooit om te weten welke informatie relevant is en of die relevante informatie correct is. Dat is waar het bij ons om draait. We zorgen dat ondernemers, managers, toezichthouders en medewerkers toegang hebben tot betrouwbare financiële data. Zodat ze betere beslissingen kunnen nemen.

Zonder diepgaande kennis van de ondernemingen van cliënten kunnen we echter niet de diensten verlenen die ze gewend zijn. Dat betekent: nauw samenwerken, vaak op locatie. De onderneming analyseren. Bekijken wat de sterke en wat de zwakke punten zijn. Advies uitbrengen aan het hogere management.

Waar liggen je kansen?

Voordat je aan je loopbaan bij Assurance begint, maak je een keuze. Wordt het een brede controlerol in een gehele sector? Of heb je meer met een specifieke controlerol? Je kiest voor een van de volgende deelgebieden van Assurance:

Binnen Audit and Accounting liggen er kansen op tal van deelgebieden:

Audit and Accounting

CareersDe huidige financiële markten vereisen uniforme standaarden en een dito aanpak, zoals bij de financiële verslaggeving en de accountantscontrole. Aan jou de uitdaging om daaraan met de juiste tools te voldoen. En opdrachtgevers te helpen om met succes hun weg te vinden.

Jij geeft onze opdrachtgevers de zekerheid dat de cijfers kloppen. Met jouw cijfermatig inzicht zorg je ervoor dat bedrijven, investeerders en toezichthouders kunnen vertrouwen op hun jaarrekeningen, bedrijfskritische informatie en processen. Je geeft een onafhankelijk oordeel omtrent de naleving van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Fraud Investigations & Disputes

Bij Fraud Investigations & Disputes ben je steun en toeverlaat van cliënten bij lastige onderwerpen als fraude, het niet naleven van regelgeving en zakelijke geschillen met vergaande gevolgen, bijvoorbeeld voor het management van een onderneming. Preventie, bewaking, beoordeling zijn daarbij een aantal sleutelbegrippen. In het geval van fraude proberen we organisaties op het hart te drukken dat de risicobeheersing topprioriteit verdient.

Financial Accounting Advisory

Careers Regels voor financiële verslaggeving veranderen voortdurend. Organisaties krijgen er op dat vlak telkens uitdagingen bij. Werk je bij Financial Accounting Advisory, dan help je cliënten met het oplossen van complexe puzzels. Inclusief vraagstukken die invloed hebben op hun jaarrekening en hun financiële of administratieve reputatie. Je maakt deel uit van een team waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Samen kunnen we boekhoudkundige systemen overzetten. Nieuwe grondslagen invoeren. Transacties verantwoorden. Due diligence-processen ondersteunen. Support bieden bij emissies. Oftewel: variatie genoeg. Zowel in de breedte als de diepte.

Climate Change and Sustainability

Careers Ons team is stevig ingebed in onze kerncapaciteiten bij Assurance, Tax, Transactions en Advisory. Je geeft opdrachtgevers inzicht in de kansen en bedreigingen rond de steeds belangrijker thema’s klimaatverandering en duurzaamheid. Hoe zit het met de regelgeving? Met de commerciële perspectieven? Wat is de juiste strategie voor het in evenwicht houden van risico’s?

Benieuwd naar je mogelijkheden binnen Assurance? Bekijk onze evenementenkalender of stagemogelijkheden of ga direct naar de startersvacatures.

Je carrière bij Transactions: opdrachtgevers terzijde staan bij aankoop, verkoop of fusie

Aankoop, verkoop of fusie: we werken aan complexe grensoverschrijdende opdrachten. Je adviseert opdrachtgevers over het behouden, optimaliseren, aantrekken en investeren van kapitaal op een manier die bijdraagt aan het behalen van hun strategische doelstellingen. Heb je belangstelling voor kapitaal en rendement, dan voel je je vast thuis bij Transactions. Je hebt rechtstreeks te maken met topbestuurders, juristen en andere professionals. Uitdagend werk in een dynamische omgeving.

Waar liggen je kansen?

Binnen Transactions verwerf je vaktechnische diepgang en krijg je met veel zakelijke kwesties te maken. De eerste drie jaar kun je proeven aan de praktijk van EY op de volgende terreinen:

Transaction Support

Career In dit team werk je direct samen met het seniormanagement van onze cliënten. Je geeft advies over essentiële transactiefactoren, -risico’s en -kansen. Punten die blijvende waarde creëren voor zowel kopers als verkopers.

Valuation & Business Modeling

Career Hier help je cliënten om hun kapitaalstrategie effectief ten uitvoer te brengen. Bij Valuation waardeer je bedrijven en bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld met het oog op transacties. Heb je meer met Business Modeling, dan bied je cliënten support met businessmodellen, zodat ze doeltreffende strategische beslissingen kunnen nemen.

Mergers & Acquisitions

CareerBij Mergers & Acquisitions werk je samen met het seniormanagement van toonaangevende organisaties. Van multinationals tot familiebedrijven. Evaluaties, acquisities, transacties met vreemd vermogen, afstotingen, overnames, fusies: hoe zorg je dat ze hun strategische kapitaaldoelstellingen realiseren?

Restructuring

Career Geïntegreerd maar objectief adviseren. Dat is wat je bij Restructuring leert. Het kan gaan over het reorganiseren van ondernemingen. Het kopen of verkopen van bedrijfsonderdelen die in zwaar weer verkeren, het omgaan met financiële moeilijkheden en ondermaatse performance, of het verbeteren van werkkapitaalbeheer.

Operational Transaction Services

Career Je werkt aan opdrachten die tot de meest complexe en opvallendste ter wereld behoren. Van overnames en afstotingen tot reorganisaties en joint ventures. Daarbij ontwikkel je vaardigheden om te helpen bij effectieve integratie- en ontvlechtingstrategieën. Je aandacht gaat ook uit naar het identificeren van synergiekansen en mogelijkheden voor waardegroei. Het adviseren over risicobeperking. Het transformeren van activiteiten, functies en personeel.

Project Finance

CareerBij Project Finance leer je hoe je publieke en private organisaties adviseert, objectief en met een open instelling. Je helpt ze bij het beoordelen en evalueren van mogelijkheden voor de oplevering van projecten, de herfinanciering van schulden, de ontwikkeling van modellen en de onderhandelingen met financiers over voorwaarden.

Benieuwd naar je mogelijkheden binnen Transaction Advisory Support? Bekijk onze evenementenkalender of stagemogelijkheden of ga direct naar de startersvacatures.

Je carrière bij Tax: de klippen van complexiteit omzeilen

Werken bij Tax vraagt om veel meer dan alleen wetskennis. Het gaat erom dat je antwoorden vindt op vragen die je cliënten nog niet eens hebben gesteld. Die mentaliteit is belangrijk. Tot in detail willen weten hoe ondernemingen opereren. Bedrijven kampen namelijk met complexe wijzigingen op fiscaal en regelgevingsgebied.

Binnen Tax ben je lid van een internationaal team. Je geeft adviezen over de betekenis van belastingwetten in diverse landen. Ook draag je slimme oplossingen aan. Ieder bedrijf is anders; elke opdracht heeft zijn eigen intellectuele uitdagingen.

Waar liggen je kansen?

Binnen EY Tax hebben we de volgende praktijkgroepen:

Business Tax Services

CareersBij Business Tax Services draait het om fiscale rapportages, aangiftewerkzaamheden, fiscale planning en oplossingen voor fiscale geschillen. Je gaat ervaring opdoen in onze drie voornaamste disciplines: Business Tax Advisory, Business Tax Compliance, en Tax Accounting & Risk Advisory. Je werkt rechtstreeks samen met cliënten – van inspirerende ondernemers tot gevestigde mondiale organisaties – zodat je de vaardigheden ontwikkelt waar je de rest van je carrière baat bij hebt. Je wordt opgeleid tot een adviseur met een brede visie en aanpak en groeit op termijn naar een specialisatie. Dit kan een vaktechnische, een sector of een landen specialisatie zijn.

International Tax Services

Indien de internationale fiscale problemen van klanten uit Stockholm, Singapore of Seattle je net zo interesseren als die van Nederlandse klanten, dan ligt er een toekomst voor je bij de internationale adviespraktijk. Je richt je op de grootste multinationals van de wereld en begeleidt hen bij het opzetten van hun internationale structuren. Jouw taak is het optimaal benutten van de fiscale mogelijkheden in binnen- en buitenland. Het ligt in onze praktijk voor de hand dat je voor een aantal jaren werkzaam bent op één van onze buitenlandse desks, bijvoorbeeld in New York, Chicago, London of ander financieel centrum met een cluster van buitenlandse desks. Hier werk je in internationale teams aan grote transacties voor de lokale multinationals.

Human Capital

CareersInternationaal actieve werkgevers krijgen voor hun werknemers te maken met tal van regelingen op het gebied van tax, immigratie en sociale zekerheid. Thema’s waar we bij Human Capital mee aan de slag gaan. Als consultant houd je je bezig met alle aspecten van beloningstructuren. In nationaal verband kun je denken aan advisering over diverse beloningsvormen, arbeidsvoorwaarden en diverse diensten op het gebied van loonbelasting en sociale zekerheid. In een meer internationale context heb je te maken met grensoverschrijdende arbeid. Naast de fiscale aspecten adviseer je ook over sociale zekerheid, pensioenopbouw en werk- en verblijfsvergunningen. Je verleent diensten aan zowel de werkgever als de werknemer.

Transfer Pricing

CareersDeze adviespraktijk heeft voornamelijk betrekking op advisering rondom prijzen van goederen en diensten in het kader van grensoverschrijdende transacties binnen multinationals. Om in staat te zijn klanten goed te adviseren, bezoek je regelmatig klanten in binnen- en buitenland om zo gedetailleerde kennis op te doen over de betreffende industrie en onderneming. Daarnaast bestaan je werkzaamheden bijvoorbeeld uit het analyseren van wet- en regelgeving, het vertalen hiervan in adviezen richting klanten, het opstellen van economische- en financiële analyses en communicatie met Belastingdiensten over internationale prijsafspraken.

Indirect Tax

Bij Indirect Tax adviseer je cliënten rechtstreeks over alle aspecten van indirecte belastingen. Daardoor ontwikkel je zowel je netwerkvaardigheden als je fiscaaltechnische inhoud. Bij dat laatste moet je denken aan diepgaande kennis van belastingen op consumptie, productie en handel (omzetbelasting, douanerechten en accijnzen, assurantiebelasting, vliegbelastingen, milieuheffingen). Daarnaast onderhoud je namens cliënten contacten met nationale fiscale autoriteiten, maar ook met internationale instanties als de Europese Commissie. Adviseren op internationaal niveau gebeurt vaak in nauwe samenwerking met andere praktijkgroepen en collega’s in het buitenland. Bijvoorbeeld op het gebied van (her)structureringen, cash flow besparingen, fiscale implicaties bij reorganisaties, fusies of overnames of het optimaliseren van de supply chain op indirect tax gebied.

Transaction Tax

CareersWord je de nieuwe aanwinst van Transaction Tax, dan geef je ondernemingen inzicht in de fiscale gevolgen van hun transacties. Of het nu gaat om een overname, afstoting, herfinanciering, interne reorganisatie, bedrijfsintegratie of beursgang: je werkt intensief samen met experts uit andere disciplines. Soms doen kleine familiebedrijven een beroep op je, soms behandel je deals die het nieuws halen.

Benieuwd naar je mogelijkheden binnen Tax? Bekijk onze evenementenkalender of stagemogelijkheden of ga direct naar de startersvacatures.

Financiële dienstverlening maakt cruciale veranderingen door. Daar zit jij straks middenin.

De wereld van de financiële dienstverlening is de laatste jaren sterker veranderd dan in generaties daarvoor. Onze opdrachtgevers zien zich steeds geconfronteerd met nieuwe, vaak unieke eisen. EY is de enige grote adviesorganisatie met een geïntegreerde financiële services-praktijk voor Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA). Binnen Financial Services maak je deel uit van een internationaal team waarin je met collega’s en opdrachtgevers aan inspirerende projecten werkt op het gebied van Assurance, Tax, Advisory of Transactions. Dus doe je ervaring op via contacten met lokale overheden en internationale business leaders. De perfecte plek om je internationale carrière te starten.

Benieuwd naar je mogelijkheden binnen Financial Services? Neem contact op met een van onze recruiters of ga direct naar de startersvacatures.

Onze bedrijfsvoering mogelijk maken

Core Business Services: de mensen die ervoor zorgen dat we onze activiteiten efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Finance, IT, HR, Administrative Support, Marketing, Knowledge en Business Development vallen onder Core Business Services. Als je hier werkt, kom je in contact met onze getalenteerde mensen met wie je bouwt aan het succes van EY. En dat van jezelf. Zoek op deze site wat in jouw land de mogelijkheden zijn voor studenten.

Benieuwd naar je mogelijkheden binnen Core Business Services? Bekijk hier onze vacatures.