Cleantech

Transformerende groei en kansen

Of het nu om startende of grote ondernemingen gaat, of om de rijksoverheid, overal ter wereld omarmen organisaties 'cleantech' - schone technologie - als manier om te groeien en om efficiency- en concurrentievoordeel te behalen. Gaat u deel van de volgende industriële revolutie uitmaken?

Maak gebruik van onze kennis en diensten op het gebied van toenemende vraagstukken met betrekking tot cleantech.


 • Het gaat hard met de elektrische auto

  Accu-aangedreven elektrische voertuigen ('EV's') zijn er klaar voor - niet alleen voor het in gang zetten van verandering in het maatschappelijke, politieke en economische veld, maar ook voor het in gang zetten van transformatie bij de huidige autofabrikanten, en bij het oprichten van nieuwe ondernemingen en ontwerpen van nieuwe bedrijfsmodellen. Samen met onze sectoren Automotive en Power & Utilities verkent de sector Cleantech dit nieuw opkomende ecosysteem.

  Related content:

 • Chief Capital Officers: noodzakelijk of overbodig?

  Juist nu de wereld naar schone energie snakt, proberen bedrijven hun dorst naar kapitaal te lessen. In samenhang met het TAS Capital Agenda-initiatief [link] bestuderen we de behoefte die bedrijven in de opstartfase zouden kunnen hebben om zich op deze gespecialiseerde vaardigheden te richten.

  Waar het op neerkomt is dat bedrijven - of ze nu aan cleantech doen of niet - zich vanuit vier verschillende invalshoeken op hun kapitaal moeten beraden, te weten:

  • het aantrekken van kapitaal;
  • het investeren van kapitaal;
  • het behouden van kapitaal; en
  • het optimaliseren van kapitaal.

  Binnen bepaalde cleantechsegmenten is de behoefte aan kapitaal gigantisch, omdat het grootste deel van de technologie en infrastructuur die ons in de toekomst van energie zullen voorzien, zich nog steeds in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt of net aan het begin van de exploitatiefase staat. Om dat financieringstekort op te vullen, is focus, innovatie en een flinke dosis vastberadenheid nodig.

  Lees hier meer over hoe wij u daarbij kunnen helpen.

 • Veel vraag naar watertechnologie

  Zowel in de opkomende als in de westerse gebieden neemt de vraag naar water toe in een tempo dat de bestaande systemen en hulpbronnen niet kunnen bijbenen - mondiaal gezien zal de vraag naar drinkwater naar verwachting de komende 20 jaar verdubbelen. Om op deze wereldwijde kansen in te spelen, worden - van investeerders tot mondiale ondernemingen - nieuwe technologieën en ondernemingsactiviteiten ontwikkeld.

  Is uw bedrijf er klaar voor?

  Gerelateerde content:

 • De betreding van mondiale markten: van opkomende tot mondiale markten en van mondiale tot opkomende markten

  Naarmate de wereld meer en meer met elkaar in verbinding staat, wenden onze cliënten zich tot ons, de meest mondiaal geïntegreerde organisatie in ons vakgebied, zodat wij door middel van ons mondiale bereik en onze mondiale mogelijkheden voordeel voor ze kunnen realiseren. Onze kracht ligt in ons vermogen om diepgaande lokale kennis te combineren met onze mondiale ervaring met dienstverlening aan multinationals en grote accounts.

  Als zodanig hebben wij de behoefte in kaart gebracht van de belangrijkste mondiale organisaties om hun bedrijfsactiviteiten om te vormen op een manier die hen in staat stelt om opkomende markten te betreden, waarbij zij zowel op marktkansen kunnen inspelen als toegang tot de belangrijkste plaatselijk ontwikkelde technologie krijgen.

  Wij kunnen u helpen effectief te concurreren .

 • Duurzame energie van dichterbij bekeken

  Overal ter wereld zijn landen en ondernemingen genoodzaakt om hun blootstelling aan volatiele energieprijzen en hun broeikasgasemissies te verminderen, en om de leveringszekerheid van energie te verbeteren. Gebruikers van energie, nutsbedrijven, onafhankelijke projectontwikkelaars en investeerders worden met talrijke kansen in de duurzame-energiesector geconfronteerd, wat wordt versterkt door regelgeving op het gebied van duurzame energie, ter ondersteuning van investeringen en ambitieuze doelstellingen voor emissiereductie.

  Wij werken over de hele wereld voor talloze ondernemingen en overheden bij het aanpakken van de actuele vraagstukken op het gebied van duurzame energie en het inspelen op toekomstige vraagstukken. Onze ervaring beslaat meer dan 15 jaar en omvat windenergie op zee en op het land, zonne-energie, biomassa, aardwarmte, energie uit afval, en de afvang en opslag van methaan uit kolenmijnen en van CO2. Daarnaast hebben wij bij transportprojecten geadviseerd over duurzame warmte en duurzame brandstoffen.

  Met ons diepgaande inzicht in technologie en regelgeving op het gebied van duurzame energie, onze uitgebreide ervaring, onze schaalgrootte en ons mondiale bereik bevinden wij ons in de ideale positie om u te helpen uitdagingen het hoofd te bieden, en kansen te grijpen op de duurzame-energiemarkt.

  Wij begrijpen uw sector en uw uitdagingen, waar ter wereld u zich ook bevindt.

  Gerelateerde content:

   Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

On-demand: leveraging cleantech and sustainability

On-demand: gebruik maken van cleantech en duurzaamheid

Zie Gil Forer, Global Cleantech Leader, en panelleden bespreken hoe cleantech en duurzaamheid onlosmakelijk zijn verbonden met het nastreven van winstgevende groei.