Cleantech

  • Share

Cleantech assurance services

De verschaffing van betrouwbare, onafhankelijke assurance biedt investeerders en andere stakeholders essentiële informatie, de auditcommissie een robuust en duidelijk perspectief, en het management tijdige en constructieve input.

Onze assuranceprofessionals voeren een onafhankelijke controle uit van de jaarrekening van een bedrijf, waarbij zij de juiste richtlijnen voor financiële verslaggeving toepassen. Tevens verlenen zij overige, op grond van mondiale en/of nationale regelgeving vereiste attestdiensten, waaronder op het vlak van:

  • heffingskortingen en fiscale prikkels;
  • tax equity - broker/dealer;
  • internationale fiscale strategie;
  • internationale aangiftewerkzaamheden;
  • transactiebelastingen;
  • bedrijfsbelastingen;
  • strategie inzake indirecte belastingen; en
  • fiscaal vriendelijk toeleveringsketenbeheer (TESCM).

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

Cleantech matters

Inzichten in uw zakelijke kwesties op uw mobiele apparaat met EY Insights, onze thought leadership app.