• Share

Banking and capital markets advisory services

Advisorydiensten voor banken en de kapitaalmarkt

Bedrijfsvoering, risicomanagement en financieel management, maar ook compliance en interne audits, zijn niet zomaar afdelingen binnen uw onderneming - het zijn complexe functies met tal van dwarsverbanden die uw nettoresultaten direct beïnvloeden.

Onze adviseurs brengen eerst de risico’s en verbeterpunten van uw onderneming in kaart. Op basis van het aldus verkregen inzicht stellen zij vervolgens een pragmatisch actieplan op om uw processen te stroomlijnen, problemen aan te pakken en u te ondersteunen bij het invoeren van maatregelen die moeten leiden tot meetbare en duurzame prestatieverbetering.

Bedrijfsvoering

Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is essentieel om strategische doelstellingen te kunnen behalen, wet- en regelgeving te kunnen naleven en aan toenemende eisen te voldoen - en tegelijkertijd de kosten tot een minimum terug te dringen. Wij formuleren praktische aanbevelingen voor het onderling afstemmen, optimaliseren en in stand houden van uw operationele werkgebieden, met het oog op versterking en integratie van processen en controlemaatregelen, verhoging van de productiviteit en vermindering van de kosten.

Financieel management

Wat er op de afdeling Finance wordt besloten heeft gevolgen voor alle andere functies binnen de onderneming. Bovendien wordt die besluitvorming steeds nauwkeuriger door de toezichthouders gevolgd. Er is dan ook behoefte aan een brede aanpak die zowel medewerkers, processen als technologie omvat.

Als betrouwbaar adviseur van CFO’s en treasuryafdelingen kunnen wij u helpen bij het opstellen van een visie de financiële functie binnen uw onderneming, of het verfijnen van uw bestaande visie. Wij richten ons op processen en kostenvermindering, maar bieden ook advies voor aanpassingen in uw financiële administratie - bijvoorbeeld bij de omschakeling van US GAAP op IFRS - en ter versterking van initiatieven op IT-gebied.

Treasury management

Treasury afdelingen hebben te maken met continu wijzigende omstandigheden en verwachtingen door ontwikkelingen in de onderneming, op de  financiële markten en in de regelgeving.  Daarbij bestaat er een toenemende vraag vanuit ‘stakeholders’ om transparant aan te tonen hoe efficiënt en effectief de organisatie haar financiële middelen en financiële risico’s beheer(s)t.  De treasuryfunctie is hierdoor continu gericht op beheersing van de kosten  en financiële risico’s om daarmee structureel waarde te creëren voor de onderneming.

Lees hier hoe EY Treasury Services bedrijven, financiële instellingen en publieke instellingen ondersteunt  bij alle vraagstukken waar de treasuryfunctie mee wordt geconfronteerd .

Risicomanagement

Besluitvormers moeten kunnen inspelen op bekende risico’s en deze beheersen en verminderen, maar daarnaast ook anticiperen op nieuwe opkomende risico’s. Onze topspecialisten op het gebied van risicomanagement openen nieuwe wegen, helpen uw processen te verbeteren en begeleiden u bij het beheersen van risico’s in alle aspecten van uw onderneming. De brede ervaring van ons team biedt steun bij uitdagingen op tal van terreinen, waaronder kredietrisico, marktrisico, operationeel risico en kwantitatieve analyse.

IT

IT-kwesties doen zich voor binnen tal van afdelingen binnen een organisatie. Wij bieden een gespecialiseerd IT-team dat thuis is op het gebied van technologische risico’s, oplossingsstrategieën, informatiebeheer en technologische beveiliging om u te ondersteunen bij uitdagingen zoals:

  • IT-architectuur, beoordeling van uw oplossingsstrategie, evaluatie en implementatie van ingekochte applicaties;
  • Het verzamelen, opslaan en gebruiken van informatie, en de kwaliteit van die informatie;
  • Beoordelen en verbeteren van de manier waarop technologie uw bedrijfsprocessen ondersteunt;
  • Het ontwerpen, inrichten en in stand houden van een hoogwaardige en optimaal beveiligde IT-omgeving.

Information Security

Door technologische en juridische ontwikkelingen op het gebied van informatieverwerking, is Information Security een topprioriteit geworden. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat uw organisatie geconfronteerd wordt met vragen over informatiebeveiliging. Wij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vragen

Naleving van wet- en regelgeving en voorschriften van toezichthouders

De recente wereldwijde hervormingen van de financiële sector hebben duidelijk gemaakt dat financiële dienstverleners ondernemingsbrede veranderingen moeten doorvoeren om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen. Stakeholders in alle afdelingen moeten gaan samenwerken en in veel gevallen zal de instelling zorgvuldig gecoördineerde meerjarenprojecten moeten implementeren, die bovendien flexibel genoeg moeten zijn om te kunnen worden aangepast aan de steeds veranderende regulering. Het is voor alle financiële instellingen cruciaal om over een effectief programma te beschikken dat hen in staat stelt aan nieuwe eisen en aan de verwachtingen van toezichthouders te voldoen.

Hoewel de stroom nieuwe regelgeving nog lang niet is opgedroogd, is het essentieel om vroeg te beginnen. Wij beoordelen de mate waarin u bent voorbereid op een effectief veranderingstraject. Wij zorgen voor een passende governancestructuur en bijbehorende processen en initiëren implementatieprocessen waarmee u kunt inspelen op prioriteiten in de komende wet- en regelgeving.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

Knowledge@Wharton