• Enterprise Risk Management

  In deze brochure vindt u onze geïntegreerde enterprise risk management-aanpak, en hoe wij uw organisaties bij deze transitie kunnen ondersteunen.

 • Voorbereiding op de vierde EU Witwasrichtlijn

  Een van de belangrijkste aandachtspunten voor financiële instellingen en toezichthouders in de komende 12 tot 18 maanden is de vierde EY Witwasrichtlijn en de gevolgen ervan.

 • Rethinking risk management

  Uit ons zesde jaarlijkse risk management onderzoek blijkt dat banken hun risicomanagementbenadering wijzigen, ze creëren proactieve methoden om niet-financiële risico’s te managen en front-office medewerkers meer verantwoordelijkheden te geven.

 • Inzicht in kosten en sturing op winstgevendheid

  De financiele sector heeft behoefte aan betrouwbare, relevante en tijdige informatie over kosten en winstgevendheid. In onze brochure leest u meer over ons analysemodel hiervoor.

 • Op zoek naar een acceptabele, duurzame ROE?

  Transformerende investeringsbanken laten zien hoe een constante focus op het veranderen van bestaande operationele en bedrijfsmodellen banken kan helpen aan investeringsrendementen van 12% - 15%.

 • Eurozone Forecast: Outlook for financial services - voorjaar 2015

  Onze voorjaars Outlook for financial services forecast kijkt naar wat recente financiële ontwikkelingen betekenen voor banken, vermogensbeheerders en verzekeraars in de regio. Lees meer.

 • Terugblikken op een uitdagend jaar voor de sector

  226 Europese bankiers uit 11 markten delen hun visie op de macro-economische vooruitzichten, en de impact ervan op de banksector in 2015.

 • Het Europese Alternative Finance Benchmarking rapport

  Nieuwe vormen van alternatieve financiering groeien snel, wat institutionele beleggers begint aan te trekken. Alternatieve financiën gaat, in sommige Europese landen althans, mainstream.

 • Regelgeving uitdaging voor banken in 2015

  Banken hebben een enorme uitdaging dit jaar: het ontwerpen, implementeren en beheren van een businessmodel dat aan de eisen van toezichthouders, aandeelhouders én beleggers voldoet.

Van vertrouwen naar duurzame groei

Sinds de crisis ligt de financiële sector onder een maatschappelijk vergrootglas. Banken en financiële instellingen staan voor de uitdaging om het vertrouwen bij stakeholders terug te winnen. Of het nu gaat om cliënten, investeerders, politici of toezichthouders.

Tegelijk is het speelveld complex en continu in ontwikkeling. Binnen Europa wordt gewerkt aan een toekomstbestendige sector, wat ook nieuwe spelregels met zich meebrengt: de wet- en regelgeving wordt strikter, het internationale toezicht verscherpt en de kapitaaleisen nemen toe. Voldoet uw organisatie aan alle nieuwe voorwaarden, wordt er ook duurzame groei gerealiseerd?
Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

Financial Services Advisory partners

EY - Onze Financial Services Advisory partners

Bekijk hier de video's van onze Financial Services Advisory partners.