Government & Public Sector

  • Share

EY organiseert met FAMO bijeenkomsten over sociaal domein

EY organiseert samen met de FAMO de bijeenkomsten 'Grip op open einde regelingen in het sociaal domein'. Deze zullen plaatsvinden op 23 mei in Den Haag en op 30 mei in Zwolle.

In het sociale domein gaat veel veranderen door de drie decentralisaties. De Participatiewet, de overheveling van begeleiding en ondersteuning uit de AWBZ naar de WMO en de taken op het gebied van de Jeugdzorg gaan naar de gemeenten. Er komen veel taken bij, inclusief nieuwe budgetten, maar hierop word tegelijkertijd door het Rijk flink bezuinigd.

Hoe dan ook betekent dit dat er straks meer dan de helft van de gemeentelijke begroting in het sociale domein wordt uitgegeven. Tegelijkertijd nemen ook de risico's toe.

Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen en aanpakken bij diverse gemeenten gecombineerd met actuele ontwikkelingen in het sociale domein. Rob Ellermeijer en Anton Revenboer verzorgen namens EY inleidingen over de stresstest en het sociaal domein.

Kijk voor meer informatie op http://www.famo.org of neem contact op met Anton Revenboer.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.