Government & Public Sector

  • Share

Public Finance Stresstest

De gemeentelijke begroting staat onder druk. Door de decentralisatie van taken naar gemeenten wordt er meer gevraagd van de gemeentelijke organisatie. Daarbij leiden rijksbezuinigingen tot minder middelen waarmee de gemeente haar taken moet uitvoeren.

Ook tegenvallende vastgoedontwikkelingen leggen druk op de overheidsfinanciën. Om de gemeentelijke financiën in balans te houden, voeren gemeenten flinke bezuinigingen door in de meerjarenbegroting. Na de kaasschaafmethode, een traditionele kostenreductie en/of duurzame ombuigingen kunt u zich afvragen of uw gemeente nog bestand is tegen een eventuele nieuwe crisis.

Wat gebeurt er met onze begroting als de economie ook de komende jaren tegen gaat vallen? Hebben we voldoende middelen om dit op te kunnen vangen? En waar in de begroting is onze gemeente nog flexibel?

Wij kunnen u helpen hierin inzicht te krijgen. Hiervoor heeft EY de Public Finance Stresstest ontwikkeld. Lees meer over onze Stresstest in deze brochure (pdf, 770kb) .

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.