Government & Public Sector

  • Share

Vennootschapsbelastingplicht voor bekostigde MBO en HBO

Binnen afzienbare tijd zullen verschillende overheidsbedrijven belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting. Het ontstaan van een vennootschapsbelastingplicht bij overheidsbedrijven kan ook belangrijke gevolgen hebben voor de belastingpositie van bekostigde onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs. In onze nieuwste Tax Alert Onderwijsinstellingen (pdf, 339kb)  gaan wij in op de huidige wet- en regelgeving van bekostigde onderwijsinstellingen inzake vennootschapsbelasting. Ook geven wij een toelichting op de notitie van de Staatssecretaris en schetsen de mogelijke gevolgen voor onderwijsinstellingen. Tot slot kunt u meer lezen over het vervolgtraject en de actiepunten voor de onderwijsinstellingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw EY contactpersoon of met Siao Cheng .

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.