Skip to main navigation

Competing for growth: in de gezondheidszorg - EY - Nederland

Competing for growthin de gezondheidszorg

Hoe concurrerend was de markt de afgelopen twee jaar en hoe denkt u dat die er de komende twee jaar uitziet?

% van de ondervraagden dat 'aanzienlijk concurrerender' en 'concurrerender' antwoordt

Oorzaken van toegenomen concurrentie in de afgelopen twee jaar

Zorgaanbieders moeten zich sterker profileren om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende cliënten en zorgproductie

Hoe opereren ondernemingen in tijden van crisis en hoe slagen ze erin succesvoller te zijn dan andere bedrijven? Wat is het succesverhaal van deze organisaties en hoe verhoudt hun performance zich tot uw resultaten?

Uit het Competing for growth onderzoek dat EY in het najaar van 2010 wereldwijd uitvoerde onderruim 1.400 ondernemers en senior executives, blijkt dat goed presterende bedrijven hun concurrenten op vier terreinen duidelijk voor blijven:

  • Klantbereik
  • Operationele flexibiliteit
  • Kosten concurrentie
  • Vertrouwen van stakeholders

Wij hebben de resultaten van het internationale onderzoek vertaald naar de Nederlandse zorgsector en gekoppeld aan de onderwerpen waar bestuurders en toezichthouders in de gezondheidszorg de komende jaren mee te maken krijgen. De onderwerpen zijn gegroepeerd naar vier terreinen waarop succesvolle organisaties duidelijk beter presteren.

Klantbereik

De markt waarin zorginstellingen opereren is bepalend voor haar kansen. eHealth oplossingen, Customer Relationship Management (CRM) en activiteiten gericht op klantloyaliteit dragen bij aan een groter klantbereik.

Operationele flexibiliteit

De groei van een zorginstelling wordt in grote mate bepaald door haar flexibiliteit. Nieuwe samenwerkingsvormen en de daaruit voortvloeiende cultuurveranderingen in de organisatie beïnvloeden deze flexibiliteit.

Kostenconcurrentie

Het vermogen om op kosten te concurreren bepaalt de winstgevendheid van de zorginstelling. Het optimaliseren van werkkapitaal en de verschuiving van snelle kostenreductie naar duurzame prestatieverbetering dragen hieraan bij.

Vertrouwen van stakeholders

Het vertrouwen van stakeholders is medebepalend voor de waarde van de organisatie en haar mogelijkheden om groei te financieren. Privatisering in de zorg, nieuwe geldstromen als gevolg van marktwerking, het toepassen van horizontaal toezicht en het inrichten van een Tax Control Framework (TCF) zijn thema’s die gerelateerd zijn aan het vertrouwen van stakeholders.

Inside

Contact

Back to top