• Share

NVTZ Lustrumcongres 2013

Thema: Bouwen aan vertrouwen.

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg bestaat 20 jaar. Op 31 oktober en 1 november organiseert NVTZ daarom een tweedaags programma op basis van het thema Bouwen aan vertrouwen. Als kennispartner van NVTZ wil EY graag haar relaties op de hoogte brengen en de mogelijkheid bieden deel te nemen. Er worden ca. 450 toezichthouders verwacht.

Programma en sprekers
Tijdens de eerste dag komen circa 150 aankomend en (vice-) voorzitters van de Raden van Toezicht, waarbij de professionalisering van de Raad van Toezicht centraal staat. Prof. Dr. Alex Brenninkmeijer en Pieter van Geel zullen een inhoudelijke bijdrage leveren.

Tijdens de tweede dag zal Staatssecretaris Van Rijn een uiteenzetting geven over de ontwikkelingen in de zorg. Daarnaast zal gastspreker Sir Hugh Taylor (Chairman of Guy's and St Thomas in Great Britain) zijn visie geven met betrekking tot het thema Bouwen aan vertrouwen.

Vervolgens zullen in de middag tijdens een interactief programma op basis van zeven thema’s bouwstenen gedefinieerd worden, waarop het vertrouwen verder ingevuld kan worden. De uitkomsten van het congres zullen gebruikt worden in de verdere vormgeving van beleid en professionalisering van het toezichthouderschap. De thema-sessies worden ingeleid door experts en ervaringsdeskundigen op betreffend thema.

Nadere informatie en aanmelding
Meer informatie over het congres en een aanmeldformulier vind u op de website van de NVTZ.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.