• Share

Zorg voor duurzaam resultaat

Het potentieel van uw instelling omzetten naar duurzaam resultaat. Dat is onze ambitie. Dat doen wij met volledig geïntegreerde dienstverlening, ruim 250 toegewijde healthcare specialisten en oog voor kwaliteit. Voor alle stakeholders in de zorg: cure en care, zorgverzekeraars, overheid en financiers.

Uiteraard controleren wij uw  jaarrekening, maar onze adviseurs, fiscalisten en juristen staan ook klaar met strategisch advies op het gebied van 

  • Vastgoed, financiering en kostenreductie
  • Fusies en overnames
  • Risicomanagement, prestatieverbetering en Tactisch Plannen
  • Governance
  • Digital health
  • Duurzaamheid

Samenwerking
Intern
Wij staan al meer dan 25 jaar met onze voeten stevig in de Nederlandse zorgmarkt. Onze sectorgroep is multidisciplinair verenigd (Assurance, Tax, Transactions en Advisory);  en als enige van de Big4 maken toegewijde health care advocaten en notarissen  daar integraal deel van uit. Wij zetten waar nodig onze kennis van ons wereldwijde health care netwerk in, zowel op EMEIA als op Global niveau. Ook werken we nauw samen met onze collega’s van de Life Sciences sector, zowel nationaal als internationaal.

Extern
Als kennisorganisatie zijn wij als kennispartner verbonden aan de NVZD, de NVTZ en werken wij samen met Lucide, het platform voor bestuurders en toezichthouders. Wij onderhouden nauwe contacten met het Ministerie van VWS, de NZa, het College voor Zorgverzekeringen en diverse brancheorganisaties. Wij hebben zitting in de RJ-werkgroep Gezondheidszorg en participeren in het CoZiek-overleg. 

Resultaatgericht en met uitstekende reputatie
Onze professionals zijn het fundament van ons succes. Zij zijn gefocust op resultaat en hebben een wereldwijde reputatie op het gebied van onderzoek, advies en kennismanagement. Daardoor bereiken wij de gewenste resultaten effectief en efficiënt. Wij investeren continu in de kennis en opleiding van onze mensen en in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, opdat wij keer op keer onze én uw ambitie waar kunnen maken – het omzetten van potentieel naar duurzaam resultaat. 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.