• Share

Health Care Advisory

Maximale groei en effectiviteit met beperkte middelen is de opdracht waar Nederlandse zorginstellingen zich voor gesteld zien. Onze op de zorg gespecialiseerde advisory professionals helpen u daar meetbaar en duurzame resultaat bij te behalen door effectieve en geïntegreerde verbeterprogramma’s. Onze diensten richten zich op:

Performance Improvement

Risicomanagement

  • Integraal (strategisch en operationeel) risicomanagement
  • Patiëntveiligheid

Vastgoed

  • Strategie en beleid
  • Risico- en haalbaarheidsanalyses
  • Businesscase en financiering
  • Waardering en transacties

Digital health

Financiële functie

  • Inrichten financiële functie
  • Beheersmodel medisch specialisten
  • Inrichten management informatie en business intelligence
  • Treasury en werkkapitaal