• Share

Health Care Assurance

Gedegen en onafhankelijke assurance biedt kritieke informatie voor investeerders en andere stakeholders, een helder en krachtig uitgangspunt voor audit committees en tijdige, constructieve input voor het management en Raden van Bestuur. Daarnaast dragen wij vanuit onze natuurlijke adviesfunctie bij aan de realisatie van uw uitdagingen door middel van onze multidisciplinaire controleaanpak en teamsamenstelling. Kortom: de best denkbare ondersteuning!

Dankzij onze kennis- en communicatienetwerken hebben onze controleteams altijd toegang tot actuele informatie en tot de instrumenten die nodig zijn voor een efficiënt en inzichtelijk verloop van de controle. Wij hanteren, naast onze uitvoerige onafhankelijkheidsnormen, een systeem van gedetailleerde beleidsvoorschriften en controlemechanismen waarmee onze accountants u verzekeren van een hoogwaardige en betrouwbare controle.

Wij hebben een sterke positie als accountant in de zorgsector. Wij zijn marktleider als het gaat om de accountantscontrole van topinstellingen in de gezondheidszorg en bij zorgverzekeraars.

Benchmarks
Wij voeren  jaarlijks een  aantal benchmarks uit waarbij we de prestaties van uw instelling vergelijken met die van de sector. Wij delen best practices, duiden de uitkomsten van het onderzoek in een handzame managementsamenvatting en delen onze visie met u. Voorbeelden van onze benchmarks zijn:

  • Financiële en logistieke benchmark
  • Governance benchmark
  • ICT benchmark
  • Vastgoed benchmark

Overige assurancediensten
Naast advies bij administratieve vraagstukken op het gebied van financieringstransacties en due diligence, adviseren wij ook op het gebied van:

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.