• Share

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2012

Met genoegen presenteren wij de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2012. Dit jaar bestaat ons onderzoek uit drie onderdelen:

  • De Financiële Barometer Gezondheidszorg, met daarin voor de gehele sector en per subsector de belangrijkste kengetallen en de analyse van resultaat en performance, kapitaal en financiële structuur, liquiditeit en werkkapitaal.
  • De Logistieke Barometer Gezondheidszorg, waarin voor de cure (alle subsectoren) en de care (GGZ en VVT) de analyse is uitgevoerd op gemiddelde ligduur, productiestijging en productiviteit, totale lasten per opname.
  • De Stresstest. Een nieuw onderdeel in de barometer die vanuit de optiek van financiers naar de financiële gezondheid van de zorginstellingen kijkt. Zes financiële kengetallen geven inzicht in de solvabiliteit, winstgevendheid en de capaciteit om aan rente en aflossingen te voldoen. Op basis van deze kengetallen maken banken een risico-inschatting voor het verstrekken (of verlengen) van financiering.

Belangrijkste conclusies

  • Het financiële resultaat van zorginstellingen nam in 2011 opnieuw toe. Het aantal instellingen dat in de rode cijfers belandde eveneens. Weliswaar steeg het gemiddeld rendement licht, maar of dat externe financiers kan verleiden is de vraag. Bovendien dreigt een stijging van financieringskosten.
  • 51% van de zorginstellingen voldoet aan minder dan drie van de zes normen voor bancaire financiering. Alternatieve financiering zal mede daarom aan belang gaan winnen cq. noodzakelijk zijn. Instellingen die financieel niet solide zijn, zullen hun financiële huishouding op orde moeten brengen om te vermijden dat ze in zwaar weer belanden.
  • Ondanks de betere logistieke prestaties zijn de personele lasten per bed of per opname niet evenredig gedaald. Het sturen op personele inzet is dan ook de belangrijkste uitdaging voor de toekomst. Meer in het algemeen draait het in logistieke zin vooral op het maken van keuzes.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.