• Share

Een optimaal financieel afsluitproces met Fast Close

Een efficiënt en effectief financieel afsluitproces ondersteunt de besluitvorming ten aanzien van strategie en operationele processen. Dit betekent een verlaagd risico dankzij tijdigbeschikbare financiële informatie. De theorie van het snel sluiten van de boeken is mooi, maar de praktijk is vaak weerbarstig.

Ingrijpende wijzigingen in financiering en bekostiging, steeds intensievere onderhandelingen met zorgverzekeraars en complexe strategische keuzes ten aanzien van specialisatie en concentratie en scheiding van wonen en zorg; zomaar een greep uit de uitdagingen die momenteel veel druk op zorginstellingen leggen.

Om adequaat te kunnen sturen is tijdige beschikbaarheid van betrouwbare informatie van cruciaal belang.

In de praktijk zien wij echter regelmatig dat de periodieke afsluitprocessen een obstakel vormen. Te vaak zijn waardevolle finance & control-medewerkers voor een langere periode bezig met het verzamelen en analyseren van financiële informatie die vervolgens relatief laat beschikbaar komt.

Dit resulteert in hoge kosten en het gegeven dat medewerkers met specifieke dossierkennis niet beschikbaar zijn voor andere relevante taken. Dit is niet wenselijk.

Fast Close
Fast CloseHet antwoord op deze problematiek is Fast Close. Fast Close stroomlijnt het financiële afsluitproces waardoor betrouwbare informatie tijdig beschikbaar komt. Dit ondersteunt het besluitvormingsproces optimaal en verbetert het schattingsproces rondom nacalculatieformulieren en overige (financiële) verantwoordingen.

Dit afsluitproces is kostenefficiënt en het verbetert bovendien de slagkracht van de organisatie. De winst voor de organisatie in de vorm van snelle en betrouwbare informatie, geld en fte-beschikbaarheid kan aanzienlijk zijn. Onze ervaringen met efficiënte afsluittrajecten bij vooral buitenlandse zorginstellingen tonen dat aan.

Zorgkennis
De ruim aanwezige zorgkennis bij onze specialisten in combinatie met hun praktijkervaring met afsluitprocessen hebben ons in staat gesteld een Fast Close methode specifiek voor zorginstellingen te ontwikkelen.

Hierin is rekening gehouden met sectorspecifieke vraagstukken zoals financiering en bekostiging, verantwoordingen richting zorgverzekeraars, zorgkantoren en de NZa en bijzondere schattingen in bijvoorbeeld het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de waardering van onderhanden werk DBC’s.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.