• Share

Incasseren van het verbeterpotentieel

De zorgsector staat voor de opgave om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Veel zorgaanbieders tonen initiatief en zijn volop actief met bezuinigingsprogramma’s en procesverbeteringen.

Een veelgehoorde klacht is echter dat dergelijke transities, na de eerste relatief eenvoudig behaalde resultaten, blijven steken. Dat voelt als het duwen tegen een prop vette watten die wel meegeeft, maar waar je niet doorheen komt.

Veel projecten gericht op bezuiniging of procesverbetering komen uiteindelijk niet heel veel verder dan de diagnose- en analysefase. De slag naar implementatie wordt onvoldoende gemaakt doordat men er niet in slaagt potentiële maatregelen en nieuwe werkwijzen in de praktijk te brengen. Dat kan veroorzaakt worden door:

  • Onvoldoende gevoel van eigenaaarschap door het lijnmanagement
  • Discussie die ontstaat over de interpretatie van benchmarkgegevens (veelal gebruikt als legitimatie voor een bezuiniging) of over de wijze van toerekening van taakstellingen en realisaties.
  • Lange doorlooptijd van verbeterprojecten.

Ondanks de vele inspanningen – zoals Lean Six Sigma procesverbetering, zorgprogrammering, taakstellingen, afdelingsgerichte verbeterprojecten, benchmarking en nieuwe IT-applicaties – ervaren veel instellingen dat de transitie naar succesvolle implementatie niet eenvoudig is.

Het realiseren van substantiële en duurzame resultaatverbeteringen is weliswaar een complexe opgave, maar zeker niet onmogelijk gezien onze recente ervaringen bij enkele zorginstellingen. Daar komt bij dat zorgaanbieders die succesvol zijn in duurzame resultaatverbetering ook nieuwe kansen creëren, aangezien zorgverzekeraars vooral zorgaanbieders willen contracteren die hogere kwaliteit tegen lagere kosten kunnen realiseren.

Zorgaanbieders die hun prestaties sneller en substantiëler weten te verbeteren dan anderen zullen zich hierdoor bij hun stakeholders kunnen onderscheiden.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.