• Share

Health Care Tax en Law

De zorgsector bevindt zich vanwege hoge kwaliteitseisen en financiële druk in een moeilijk parket. Door een toenemend aantal fusies en overnames en complexe regelgeving rondom wonen en zorg moeten zorginstellingen steeds kritisch op hun fiscale beleid zijn.

Onze cliënten hebben behoefte aan een fiscale strategie die is afgestemd op hun eigen bedrijfsmechanismen en is geworteld in effectieve compliance en open, transparante rapportage. Onze adviseurs hebben ruime ervaring op het gebied van fiscale planning, compliance en rapportage en onderhouden uitstekende contacten met de belastingautoriteiten en toezichthouders.

Binnen een hecht team adviseren wij u op het gebied van planning, compliance en verslaggeving, en over het onderhouden van een effectieve relatie met de belastingautoriteiten. Wij bieden u de voordelen van onze vaktechnische kennis, praktijkervaring en uniforme methodologieën, ongeacht aan welke tax-diensten u behoefte hebt.

Onze dienstverlening omvat onder meer:

  • Aangifte- en adviesdiensten
  • Ontwikkeling van fiscaal beleid

HVG
Onze dienstverlening is multidisciplinair: onze fiscalisten werken nauw samen met de juristen van HVG. Zij staan bekend als betrokken, up to date zorgspecialisten en zijn gespecialiseerd in de begeleiding van grootschalige transities, het ontwerpen en implementeren van nieuwe concern- en governancestructuren. Daarnaast zijn zij een gewaardeerd gesprekspartner waar het gaat om vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld fusies, overnames en joint ventures. Meer informatie over de dienstverlening van HVG vindt u hier

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.