Health Care

Onze multidisciplinaire benadering en specialistische kennis van de sector maakt ons een waardevolle gesprekspartner met hart voor uw zaak.

In een markt die zich kenmerkt door een snelstijgende zorgvraag en begrensde financiële mogelijkheden zien zorginstellingen zich geplaatst voor een taak waar zelfs de meest doorgewinterde ondernemer zich nog wel eens achter de oren zou krabben.

De spanning tussen vraag en aanbod, de veranderende regelgeving en de komst van nieuwe stakeholders dwingt u tot het nemen van strategische beslissingen om duurzame groei in uw bedrijfsvoering te integreren en kwalitatieve en efficiënte topzorg te garanderen. Terugkerende thema’s daarbij zijn:


 • Financiering en effectiviteit

  Nieuw potentieel voor duurzame resultaatverbetering

  Financiering van zorg is een dominant onderwerp. Zonder drastische hervormingen zullen de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg tot astronomische hoogten stijgen. Voor instellingen die durven investeren in procesoptimalisatie en kostenreductie zijn er echter volop kansen. Zoals:

  Stresstest EY stresstest
  Hoe percipiëren banken de financiële gezondheid van uw organisatie?

  Fast Close Een optimaal afsluitproces met Fast Close

  Kostenbesparen Kostenreductie en procesoptimalisatie
  Incasseren van het verbeterpotentieel

  Patient Flow Patient Flow Excellence
  De ontbrekende schakel tussen strategie en operationele uitvoering

   

  Gerelateerde content

  EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2014

  Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2014

  Ondanks de positieve resultaten die Nederlandse zorginstellingen wisten te boeken, is sprake van zwaar weer voor de sector. Lees meer in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2014.

 • Zorgvastgoed

  Van visie naar vastgoed

  Nu de vastgoedrisico’s door het nieuwe bekostigingssysteem volledig bij de zorginstellingen liggen, is een strategische benadering van het vastgoed, waarbij het in de zorg relatief nieuwe begrip ‘rendement’ een hoofdrol speelt van groot belang.

  Een goed strategisch vastgoedplan, opgesteld binnen de juiste maatschappelijke en economische context, biedt houvast voor elk vastgoedvraagstuk, hoe groot of klein ook. Wij bieden ondersteuning in het complexe geheel van:

  • Strategie en beleid
  • Risico- en haalbaarheidsanalyses
  • Business cases en financieringen
  • Interne vastgoedorganisatie
  • Fiscale en juridische vraagstukken
  • Waarderingen en transacties
  • Contracten en aanbestedingen
  • Verslaggeving

  Het verdient aanbeveling om in detail naar de mogelijkheden van de vastgoedportefeuille te kijken en innovatieve financieringsstructuren te onderzoeken. Daarbij zijn aspecten als waardecreatie, kosteneffectiviteit en risicoreductie essentieel. Een gestructureerde businesscase is daarbij een goed uitgangspunt.

   

 • Governance en duurzaamheid

  Transparant en in control

  Governance
  Het interne toezicht binnen zorginstellingen is een actueel thema. De Zorgbrede Governance Code en de Wet Toezicht Zorginstellingen verplichten u verantwoording af te leggen over bestedingen en uw stakeholders verwachten expliciete en transparante informatie over risicomanagement en kwaliteit van zorg. Zorginstellingen moeten aantonen dat ze in control zijn en de transparantie-eisen worden almaar hoger.

  Onze visie en expertise
  Uiteraard bieden wij een breed pakket aan audit- en adviesdiensten  en bezetten daarmee in de zorgmarkt de marktleiderspositie. Wij faciliteren een leergang voor commissarissen en toezichthouders in de zorg en participeren in de discussie over de omvang en opzet van het jaardocument.

  Jaarlijks onderzoeken wij de mate van transparantie die zorginstellingen bieden over het gevoerde beleid in hun jaardocument en publiceren de resultaten in onze benchmark Governance in de zorg.

  Duurzaamheid
  Duurzaamheid is meer dan alleen maar milieu. Het biedt kansen en bevordert innovatie, waardoor het een waardevol strategisch instrument is met een focus op waardecreatie.

  In de zorgsector kunnen we – mede op basis van een analyse van de meest relevante stakeholders – in kaart brengen wat de relevante duurzaamheidsthema’s voor instellingen zijn.

  De variëteit aan stakeholders staat garant voor een diversiteit aan informatiebehoeften die – indien men daaraan tegemoet komt – leidt tot omvangrijke jaarverslagen. U zult dus gerichte keuzes moeten maken ten aanzien van de onderwerpen die in de strategie en in het jaarverslag worden opgenomen.

  Maturity scan
  Speciaal voor de gezondheidszorg hebben wij een maturity scan ontwikkeld waarmee u kunt vaststellen in welke mate duurzaamheid daadwerkelijk is verankerd in uw organisatie – in strategie, doelstellingen, uitvoering en de verslaggeving daarover.

  Deze scan is gebaseerd op bestaande criteria als de ISO 26000, OECD - en GRI richtlijn. Aan de hand van de uitkomsten kunt u gerichte keuzes maken voor het verder verankeren van duurzaamheid in uw organisatie.

   

 • ICT en innovatie

  Effectiviteit op het snijvlak van business en IT

  ICT is al lang niet meer ‘slechts’ een backoffice-applicatie. Het maakt integraal deel uit van de strategie van uw organisatie. Het heeft relaties met risicomanagement, kostenreductie en duurzame prestatieverbetering.

  Bovendien stuwt de technologische vooruitgang de vlucht van innovatieve zorgconcepten en is de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag waarbij de patiënt centraal staat niet meer te stoppen.

  De ontwikkelingen op het gebied van eHealth en domotica gaan razendsnel. De mogelijke toepassingen omvatten veel meer dan alleen patiëntenfora op internet of het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

  eHealth gaat over patient empowerment, over efficiëntere, betere en beschikbare zorg. het speelt in op de groeiende zorgvraag als gevolg van de stijgende vergrijzing en kan bijdragen aan aanzienlijke kostenbesparingen.

  Voor een succesvolle toepassing is het van belang een holistische strategie rondom eHealth te definiëren. Wanneer eHealth wordt gezien als onlosmakelijk onderdeel van de zorg, komt de waarde van het concept tot zijn recht.

  Onze visie en expertise

  • IT Assurance
  • Quality Assurance
  • Informatieveiligheid en privacy (NEN 7510, ZekereZorg3)
  • Kostenreductie in dataopslag
  • Holistische eHealth-strategie
  • Social media in de zorg

   Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

EY Health Care: Building a better working world

EY Life Sciences: Building a better working world

Mondige patiënten eisen meer. Big data en leveringsketens bieden nieuwe uitdagingen. EY heeft de visie om de sector te helpen bij de meest dringende problemen.