• Transport & Logistiek scenariostudie 2013

  Sinds 2008 brengt EY jaarlijks een update van de Transport & Logistiek scenariostudie. Bekijk hier de 2013 editie 'Flexibel en innovatief op weg'.

 • Shipping Industry Almanac 2013

  Onze jaarlijkse overzicht van het investeringsklimaat voor rederijen bevat informatie over inkomstenbelasting en belasting over goederen en diensten, voor meer dan 47 landen.

 • Elektrische mobiliteit in 2020

  Het niet is niet de vraag óf we elektrisch gaan rijden in Nederland, maar wanneer. Lees onze visie op elektrische mobiliteit in 2020.

 • Trends in de zakelijke transportmarkt

  Ontdek de trends in de zakelijke transportmarkt die van invloed zijn op de operationele omgeving, voorkeuren van wagenparkbeheerders, distributiekanalen en de leveringsketen.

Transport & Logistics

De vervoersbranche levert een belangrijke bijdrage aan de economie van ons land, nog altijd torenhoog genoteerd op de lijst van aantrekkelijk logistieke vestigingslanden. De branche opereert in een dynamisch krachtenveld waarin verladers, toeleveranciers, concurrenten, eindgebruikers en de overheid allen een rol spelen. Transportbedrijven en logistieke dienstverleners worden voortdurend gedwongen zich te beraden op hun missie, hun strategie en hun activiteiten. De risico’s en kansen die het zakendoen in deze continu veranderende en complexe omgeving met zich meebrengen, vragen om een alerte houding.

Transport & Logistics Group
De Transport & Logistics Group van EY ondersteunt bedrijven proactief bij het bepalen van een toekomstvaste koers in een veranderende omgeving. Na het uitbrengen van onze scenariostudie Transport en Logistiek 2015 is de omgeving extreem veranderd. Daarom voeren we sinds enkele jaren structureel en doorlopend onderzoek uit in de sector transport en logistiek om actuele trends en ontwikkelingen voor onze klanten doorlopend in kaart te kunnen brengen. De Transport & Logistics Group is de landelijke sectorgroep van EY waarin alle kennis en ervaring van de sectorspecialisten is gebundeld.

De sectorgroep is onderverdeeld in:


 • Road, Distribution & Rail

  De omvang van het goederentransport binnen Europa zal dit decennium blijvende groei vertonen. Als gevolg van prijsconcurrentie staan de tarieven en daarmee ook de rendementen echter onder druk en blijft een krachtig herstel vooralsnog uit. Kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen zijn onontkoombaar voor de korte termijn. Naast schaalvergroting en verdere internationalisering blijven innovatie en een meer volwassen benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen actuele trends in het wegtransport.

  Professionals met verstand van uw sector
  Sinds jaar en dag is EY actief voor bedrijven in de deelsectoren Road, Distribution & Rail. Of het nu gaat om de controle van de jaarrekening, de begeleiding van een ingewikkelde overname of advisering op het gebied van fiscale zaken, in alle gevallen heeft u te maken met professionals met verstand van zaken van uw sector.

  Actualiteiten op het gebied van transport

  • In een speciale Duurzaamheidsuitgave van Nieuwsblad Transport staat een interessante bijdrage van EY over duurzaamheid
  • De 2013 update van onze Scenariostudie (pdf, 931kb) is nu beschikbaar
  • De status van Authorized Economic Operator biedt transportbedrijven interessante voordelen
  • Vervalste transportdocumenten, corruptie en boekhoudfraude, de vervoerssector heeft er in toenemende mate last van. Onze fraudespecialisten  weten er wel raad mee.

   

 • Shipping & Ports

  De lage landen worden wereldwijd gezien als een van de meest toonaangevende landen op het gebied van scheepvaart. Zo zijn de Rotterdamse en Antwerpse havens al dertig jaar toonaangevend in Europa. Voor de Rotterdamse haven is er op weg naar de voltooiing van de Tweede Maasvlakte in 2013 een prima groeiperspectief. Dankzij diezelfde goed presterende Rotterdamse haven, is de vraag in de binnenvaart gegroeid. De binnenvaart omvat het vervoer van voornamelijk goederen van de Noordzeehavens over de binnenwateren in Europa. In de binnenvaart is als gevolg van overcapaciteit nog altijd onbalans tussen vraag en aanbod. Tegelijkertijd zien we dat schaalvergroting een actuele trend is.

  Professionals met internationale expertise
  Nederland kent diverse investeringsfaciliteiten, fiscale faciliteiten en mogelijkheden voor subsidies op het gebied van scheepvaart. Door de toenemende mate van regelgeving is het belangrijk dat u altijd over de meest recente informatie beschikt en een beroep kunt doen op professionele adviseurs van EY die de situatie in Nederland en de overige landen waarmee u zaken doet goed kennen.

  Actualiteiten op het gebied van scheepvaart en havens

   

 • Services

  Graag leveren wij een bijdrage aan de toekomstige voorsprong van uw bedrijf. Dit doen wij met diensten die zijn toegespitst op de transportsector en die op maat van uw onderneming zijn gesneden:

  Strategisch advies Duurzaamheid
  Automatisering Legal
  International location advisory services Performance improvement
  Invoerrechten/accijnzen/btw Risk Management
  Fraude- en schade-expertise Tax
  Authorized Economic Operator (AEO) Audit & Assurance
  Supply Chain & Operations Human Capital

   Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

Shipping Industry Almanac 2013

Onze jaarlijkse overzicht van het investeringsklimaat voor rederijen bevat informatie over inkomstenbelasting en belasting over goederen en diensten, voor meer dan 47 landen.