• Share

Fraude- en schade-expertise

Ondernemers in de sector Transport & Logistics kunnen te maken krijgen met interne en externe fraude, diefstal van lading, compliance issues en andere vormen van bewust ongewenst menselijk handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vervalste documenten, corruptie en financiële fraude. Dergelijke incidenten leiden vaak niet alleen tot direct financieel verlies maar ook tot indirecte schade: verloren werkuren, verstoorde processen, aantasting van de reputatie en soms boetes en dure rechtszaken.

Risicomanagement
Meer dan ooit richten nationale en internationale toezichthouders en opsporings-diensten zich zowel op het management van een onderneming als op de onderneming zelf. Hierdoor is het noodzakelijk om fraude-, compliance- en securityrisico’s voortdurend goed in kaart te brengen en deze met adequate maatregelen te managen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Problemen voorzien en voorkomen
Onze specialisten zijn thuis in de sector Transport & Logistics en kennen de risico’s. Wij kunnen u zowel preventief als reactief helpen om uw risico’s op het gebied van fraude, compliance en security te managen. Met onze preventieve programma’s ondersteunen wij u om (potentiële) problemen structureel en tijdig aan te zien komen en op te vangen. Met onze reactieve inzet helpen wij u incidenten te onderzoeken en te managen, om de impact te beperken en herhaling te voorkomen.

Wilt u meer weten over wat onze Fraud Investigation & Dispute Services voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Kees aan de Wiel, 088-4071417.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van onze Fraud Investigation & Dispute Services.

European Fraud Survey 2011
Onethisch gedrag blijft voorkomen binnen bedrijfsculturen in heel Europa. Ook binnen de sector Transport en Logistiek. Wie waarde hecht aan integriteit weet dat ethisch gedrag niet alleen wenselijk is, maar ook goed is voor zaken. Lees meer in onze Global Fraud Survey 2012.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.