• Share

Strategisch advies

Transportondernemers staan voor de keuze: moet ik mijn dienstenpakket verbreden of moet ik juist specialiseren? In het gespecialiseerde vervoer is nog geld te verdienen. De vraag is alleen hoe en waarin te specialiseren. Verbreding van de activiteiten kan een middel zijn om de rentabiliteit van de onderneming te verbeteren. Maar verbreding om de verbreding werkt niet. Om de kans op succes te vergroten moet aan verandering een doordachte strategie ten grondslag liggen. Onze ervaren adviseurs adviseren en begeleiden transportondernemingen in hun veranderingsprocessen.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.