Oil & Gas

  • Share

Oil & Gas advisory services

Samen met onze cliënten werken wij aan de verbetering van hun prestaties. Daarbij nemen we alles onder de loep: van supply chain management en bedrijfsprocessen tot de toekomstige koers en groeikansen. In onze adviesdiensten voor de olie- en gasindustrie leggen wij vooral de nadruk op prestatieverbetering, IT-advies en risicobeheersing.

Prestatieverbetering
Toeleveringsketen en bedrijfsvoering: Om de cashflow en winstgevendheid van cliënten te versterken, bieden onze professionals inzicht in potentiële verbeteringen van de toeleveringsketen. Daarbij ligt de nadruk op kritieke onderdelen en op een effectief en efficiënt beheer van de totale keten.

Klanten: Onze professionals helpen bedrijven bij het vaststellen, in kaart brengen en beheren van hun meest waardevolle klanten. Daartoe ontwerpen ze in overleg met de cliënt robuuste bedrijfsvoeringsmodellen waarmee deze laatste ook op felbevochten markten zijn aandeel doelgericht kan vergroten.

Financiën: Met het oog op een zo kostenefficiënt mogelijke bedrijfsvoering brengen onze professionals de belangrijkste drivers van de bedrijfsprestaties in kaart en volgen ze deze drivers op de voet via analyse en verbetering van de algehele financiële en managementrapportage.

IT-advies
Via een uitgekiende inzet van vaardigheden en ervaring op IT-gebied kunnen wij onze cliënten helpen aan een IT-functie die optimaal presteert tegen de laagst mogelijke kosten.

Risicobeheersing
Programmamanagement: Het vermogen van een organisatie om risico’s te herkennen, te ondervangen en effectief te beheersen is bepalend voor haar prestaties en vooruitgang. Wij bieden olie- en gasmaatschappijen inzicht in de bedrijfsrisico’s en ondersteunen hen bij het opstellen van plannen om die risico’s effectief te beheersen of ze in kansen om te zetten.

Personeel en organisatorische veranderingen: Ons team is vertrouwd met toonaangevende HR-praktijken in de sector en is dan ook goed toegerust om cliënten te helpen op gebieden als personeelsmanagement en -behoud, opvolgingsplanning en organisatiestructuur.

Strategische koers: Onze specialisten in bedrijfsstrategie hebben ervaring met de bedrijfsvoering in deze sector en zetten hun kennis in om cliënten te helpen bij het vaststellen en ontwikkelen van een strategische visie.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.