Oil & Gas

  • Share

Oil & Gas assurance

Accountantscontrole
Onze wereldwijde controlemethodologie is gebaseerd op een risicogerichte benadering, waarbij de aandacht men name uitgaat naar de business drivers, de inherente risico’s en de potentiële gevolgen van die risico’s voor de jaarrekening. Onze controlecliënten profiteren van ons netwerk van professionals die specifieke ervaring hebben met de uiteenlopende accountancy- en regelgevingskwesties waar bedrijven in de olie- en gasindustrie mee te maken hebben.

Dankzij onze investeringen in kennis- en communicatienetwerken hebben onze controleteams altijd toegang tot actuele informatie en tot de instrumenten die nodig zijn voor een efficiënt en inzichtelijk verloop van de controle. Wij hanteren, naast onze uitvoerige onafhankelijkheidsnormen, een systeem van gedetailleerde beleidsvoorschriften en controlemechanismen waarmee onze accountants u verzekeren van een hoogwaardige en betrouwbare controle.

Overige assurancediensten
Naast de externe controle bieden wij ook andere assurancediensten die specifiek zijn toegesneden op bedrijven in de olie- en gasindustrie, zoals de wettelijk voorgeschreven accountantscontrole, naleving van de Sarbanes-Oxley-wetgeving, beoordeling van procedures en maatregelen op het gebied van privacy en geheimhouding, prestatiemeting, systeembetrouwbaarheid, informatiebeveiliging en uitbestede werkzaamheden op het vlak van procesbeheersing.

Klimaatverandering en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Ons aanbod omvat ook assurancediensten op het gebied van klimaatverandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Momenteel bieden wij onafhankelijke assurancediensten in het kader van de niet-financiële rapportage van meerdere grote olie- en gasbedrijven. Ons team beoordeelt ook de mate waarin ondernemingen zijn voorbereid op duurzaamheidsmaatregelen en geeft verklaringen af bij duurzaamheidsverslagen.

Financial Accounting Advisory Services (FAAS)
Wij assisteren u bij tal van kritieke kwesties, zoals bij de omschakeling op IFRS, de implementatie van nieuwe verslaggevingsstandaarden, accountancydiensten tijdens de financiële due diligence, administratieve controle of procesondersteuning en assistentie bij een beursgang.

Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS)
Onze professionals ondersteunen u bij het onderzoeken van ongebruikelijke financiële transacties, bij het achterhalen van elektronisch bewijsmateriaal, bij de review van financiële rapportage en bij het naleven van wet- en regelgeving – een en ander met de door u gewenste vertrouwelijkheid en urgentie. Daarnaast kunnen wij als getuige-deskundige een verklaring afleggen ter onderbouwing van onze bevindingen.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.