• Renewable Energy Country Attractiveness Index juni 2015

  Een strategischer mindset nodig is om investeringen in energieopslag te versnellen, terwijl empowerment van het Middellandse Zeegebied meer is dan alleen het licht aanlaten.

 • Utilities Unbundled Issue 19

  Waar zal de P&U sector de beste nieuwe ideeën en het leiderschap voor de toekomst vinden?

 • Power & Utilities Capital Confidence Barometer

  Onze 12e Capital Confidence Barometer zag deal-plannen groeien naarmate de focus verschoof naar innovatieve acquisities.

 • Energie transacties en trends | Q1 2015

  Q1 2015 kende de hoogste dealwaarde en -volume bij power & utilities in vier jaar. Wordt M&A de groeimotor van de sector?

 • Plug in: klant

  Waarom hebben de meeste nutsbedrijven moeite om klanten tevreden te houden? We verkennen de belangrijkste geleerde lessen, en hoe een effectiever pad uit te stippelen

 • Plug in Tax

  Welke impact heeft transformationele verandering in de energie- en nutssector op het fiscale landschap? We onderzoeken het in de nieuwste editie van Plug in.

 • Financieel vooruitzicht: power en utilities

  Overweegt u een aankoop, een verkoop of een verschuiving in de focus van uw financiële agenda? Wij voorzien u van data en inzichten als leidraad voor kapitaalinvesteringen in de sector.

 • Talent aan tafel: index van vrouwen in power & utilities

  In deze tweede editie laat onze index een marginale toename zien, met vrouwen in 5% van de uitvoerende bestuursfuncties. Hoe kunnen we verandering versnellen?

Power & Utilities

De omslag in de nuts- en energiesector in goede banen leiden

Nuts- en energiebedrijven staan overal ter wereld voor de drievoudige uitdaging om hun milieuprestaties te verbeteren, de klanttarieven laag te houden en de betrouwbaarheid van hun systemen te garanderen.

Dankzij de steun van ons Global Power & Utilities Center kunt u de aanstaande veranderingen in de sector en de uitdagingen die daaruit voortvloeien met vertrouwen tegemoet treden. Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van meer dan 4.400 professionals in de nuts- en energiesector die u met hun ruime ervaring assisteren bij het uitzetten van een strategie naar toekomstige groei.

Hieronder bespreken wij de voornaamste kwesties waar nuts- en energiebedrijven momenteel mee kampen:


 • Naar een nieuwe productiemix en modernisering van verouderde netwerken

  Met het oog op de aanhoudende druk om de uitstoot van CO2 te verminderen heeft de sector nu de kans om, via een scala van technologieën, de productiemix de komende drie decennia volledig opnieuw in te richten. De verouderende infrastructuur vraagt echter wel om grootschalige investeringen, waar zo snel mogelijk besluiten over genomen moeten worden.

  Die investeringen hebben gevolgen voor alle onderdelen van de waardeketen, aangezien de netwerken moeten inspelen op de uiteenlopende eisen van energieproducenten en -leveranciers.

  Veel bedrijven werken aan een beleid voor de invoering van technologieën die de CO2-uitstoot verminderen, en staan daarbij steeds voor het klassieke make or buy-dilemma.

  De voornaamste prioriteit blijft het handhaven van de leveringszekerheid. Andere belangrijke uitdagingen echter zijn onder meer:

  • Per markt de optimale productiemix bepalen;
  • Een helder zicht houden op de regelgeving per land;
  • Geldmiddelen vrijmaken of aantrekken voor de verwerving of bouw van faciliteiten met lage emissiewaarden;
  • Risico’s bij grootschalige bouwprojecten effectief beheersen;
  • Met klanten van gedachten wisselen over een toekomst met minimale CO2-emissies.

  Gerelateerde content 

 • Toegang tot kapitaal in tijden van schaarste

  De nuts- en energiesector is en blijft zeer kapitaalintensief. Dat betekent dat de strategische allocatie van beschikbaar kapitaal en de toegang tot nieuwe financieringsbronnen de komende tien jaar alleen maar in belang zullen toenemen.

  Er zal op gigantische schaal geïnvesteerd moeten worden om:

  • De bestaande opwekkingscapaciteit te vervangen, met inachtneming van milieufactoren;
  • De verouderde netwerkinfrastructuur te moderniseren;
  • De bestaande netwerken om te vormen tot de intelligente netten van morgen.

  Sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis staan nuts- en energiebedrijven onder druk om hun balans te versterken. Dit heeft geleid tot omvangrijke desinvesteringsprogramma's in Europa en tot een nieuwe consolidatiegolf in Noord-Amerika.

  Nuts- en energiebedrijven zullen de komende jaren enorme hoeveelheden kapitaal moeten aantrekken en aanwenden. Daarbij zullen ze relaties aangaan met een heel scala van nieuwe financiers en hun kredietstatus moeten beschermen.

  Gerelateerde content Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

Power & Utilities nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze Power & Utilities publicaties? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Bekijk hier de meest recente editie van onze nieuwsbrief.