• White paper top 25 mondiale aannemers

  EY onderzocht de prestaties van de top 25 mondiale aannemers op het gebied van financiële prestaties, diversificatie, orderboek en operationele excellence.

 • Gevolgen IFRS 16 voor de vastgoedsector

  Vastgoedbedrijven zullen bepaalde lease accounting-praktijken moeten veranderen bij de invoering van de nieuwe huurcontractenstandaard IFRS 16 Leases, vastgesteld door de IASB.

 • Op zoek naar Londen

  De topografie van Londen word al sinds lang bepaald door bedrijfsclusters - gelijksoortige bedrijven die groeien en bloeien door zich naast elkaar te vestigen.

 • Tax Alert: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoed

  De Hoge Raad bevestigt de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij de schenking van aandelen in een vennootschap met een grote vastgoedportefeuille.

 • Good Real Estate Group (International) Limited - 1

  Bekijk het voorbeeld van de geconsolideerde jaarrekening van Good Real Estate Group (International) Limited, waaronder EPRA BPR (de moedermaatschappij) en haar dochterondernemingen (de Group).

 • Good Real Estate Group (International) Limited - 2

  Bekijk het voorbeeld van de geconsolideerde jaarrekening van Good Real Estate Group (International) Limited (de moedermaatschappij) en haar dochterondernemingen (de Group).

 • Bouwen aan de Parel van de Golf

  Robuuste economische groei, een sterke marktfundament en een doordachte nationale visie hebben de weg geëffend voor meer investeringen en ontwikkeling in Qatar.

 • Interne audit studie techniek en bouw

  Ons onderzoek naar 11 top T&B-bedrijven uit Noord-Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk kan u helpen uw interne auditfunctie beter te beoordelen.

 • Investeringsplan voor Europa

  Het investeringsplan voor Europa is gericht op het stimuleren van investeringen door het aanpakken van de belangrijkste belemmeringen. EY kan ondersteuning bieden bij uw aanvraag.

Real Estate, Hospitality & Construction

Uw toekomst in de steigers

Om goed met eisen vanuit de regelgeving en financiële risico’s om te kunnen gaan, moeten vastgoedondernemingen vandaag de dag nieuwe werkwijzen hanteren. Bovendien moeten ze de uitdagingen het hoofd bieden die wereldwijde expansie en duurzame groei met zich meebrengen.

Onze Real Estate, Hospitality & Construction-praktijk biedt u een team van doorgewinterde professionals, die complexe en veeleisende vraagstukken voor u aanpakken en u wereldwijd een naadloze dienstverlening bieden. Wij kunnen u helpen vooruit te komen. Bent u er klaar voor om grenzen te verleggen?

Bij onze dienstverlening aan u putten wij uit onze sectorspecifieke kennis en inzichten om u te helpen zichzelf strategisch te positioneren, waar ter wereld u zich ook bevindt. Met ons aan uw zijde verkrijgt u een beter begrip van de cruciale uitdagingen waarvoor uw branche zich geplaatst ziet, zoals de onderstaande.


 • Woningcorporaties

  De sector Woningcorporaties is volop in beweging. Het verdienmodel van corporaties staat onder druk en er moeten duidelijke keuzen gemaakt worden. Onze dienstverlening aan woningcorporaties is daarom aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

  Uniek aan onze aanpak is dat onze accountants en adviseurs het verhaal achter de cijfers zoeken. Zij hebben een zeer goed beeld van het maatschappelijk speelveld en combineren deze kennis met hun vakinhoudelijke expertise. U bent hierdoor verzekerd van creatieve pragmatische oplossingen die aansluiten bij de actualiteit.

  Het thema wonen en leven vraagt een integrale aanpak waarbij woningcorporaties samenwerken met lokale belanghebbenden en ketenpartners zoals gemeenten, zorg- en welzijn- en huurderorganisaties. Wij hanteren daarom zelf ook een geïntegreerde aanpak, die kennis en ervaring op het gebied van de corporatiesector combineert met onze ervaring in andere sectoren zoals onderwijs, zorg en binnenlands bestuur.

  Voor de opdrachtuitvoering zijn een aantal varianten ontwikkeld. Afhankelijk van uw voorkeur voeren bijvoorbeeld de adviseurs van EY meer of juist minder werkzaamheden uit. Ook is het mogelijk met één of meerdere collega-corporaties een adviestraject gezamenlijk te doorlopen. Dit verlaagt de kosten en vergroot de opgedane kennis en ervaring.

  Wij staan uiteraard ook open voor samenwerkingsvormen die u zelf aandraagt. Wij denken hierover graag met u mee.

  Door onze kennis, ervaring en visie én op de actualiteiten aangepaste dienstverlening, zijn wij de juiste partner om u in deze moeilijke tijden te helpen.

   

 • Real Estate Advisory Services

  Als u vastgoed gaat bouwen, kopen, verkopen of zelf gaat gebruiken of als u een nieuwe bedrijfslocatie zoekt, dan heeft u goede redenen om samen met EY Real Estate Advisory Services te werken.

  EY Real Estate Advisory Services is een wereldwijd leidende vastgoed adviesorganisatie van meer dan 3.500 experts in 100 landen. De Nederlands-Duitse groep heeft 180 medewerkers op zeven verschillende vestigingsplaatsen.

  Wij werken voor de volgende klanten:

  • Vastgoedinvesteerders: waarderingen, portfolio analyses, due diligence, transactiebegeleiding.
  • Bedrijven: portfoliomanagement, strategie-, organisatie- en procesmanagement, outsourcing, vestigingsplaatsselectie, relocatiestrategie.
  • Overheden: gebiedsontwikkeling, aantrekken van (buitenlandse) investeerders, strategisch beleidsonderzoek en publiek-private samenwerking.
  • Woningbouwcorporaties: strategisch voorraadbeheer, controle van grondexploitaties, risicomanagement (projectontwikkeling en weerstandsvermogen). 


  EY- Corporate Real Estate Management Corporate Real Estate Management
  Na personeelskosten vertegenwoordigen vastgoedkosten doorgaans het grootste aandeel in de totaalkost van een onderneming.

 • De beursgang van een vastgoedonderneming

  Nu zich minder financieringsopties aandienen, overwegen steeds meer ondernemingen een beursgang om zo eigen vermogen aan te trekken. De opbrengst wordt vervolgens ingezet om portefeuilles te herfinancieren, nieuwe investeringen te plegen of eigenaren en beleggers in staat te stellen zich uit hun belegging terug te trekken.

  De weg naar de beurs

  Wij kunnen u helpen om de diverse mogelijkheden te beoordelen en u tijdens het gehele traject begeleiden. Daarbij ondersteunen wij u ook bij lastige boekhoudkundige en fiscale vraagstukken. Op zich neemt een beursgang doorgaans zo’n drie tot vier maanden in beslag, maar de weg ernaartoe wordt minimaal een of twee jaar tevoren uitgestippeld en loopt ook na de beursgang nog door.

  Ook al is het financiële klimaat niet optimaal voor het aantrekken van kapitaal, toch kan het nu het goede moment zijn om een beursgang voor te bereiden. Ondertussen wacht u tot de markten tot rust komen.

  De weg naar de beurs is geen gemakkelijke, maar met de juiste adviseurs en een zorgvuldige planning zijn vastgoedondernemingen in staat om de lange weg af te leggen van een bestaan als bedrijf in particuliere handen tot dat als beursgenoteerde onderneming.

  Gerelateerde materialen

 • Boekhoudkundige veranderingen bij regelgeving en vaktechniek

  Onder meer in de VS en Europa vinden belangrijke veranderingen op boekhoudkundig terrein plaats in verband met regelgeving en vaktechnische aangelegenheden. Die veranderingen maken het er voor vastgoedondernemingen niet eenvoudiger op. Denk maar eens aan de Amerikaanse Dodd-Frank Act, de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM-richtlijn) en de wijzigingsvoorstellen van de FASB en de IASB met betrekking tot de administratieve verwerking van leasing en opbrengstverantwoording.

  Wij helpen onze cliënten graag in te zien hoe ze met deze veranderingen om zouden moeten gaan. Zo adviseren wij vastgoedfondsen omtrent SEC-onderzoeken en helpen wij hen bij het beoordelen, opzetten en uitvoeren van complianceprojecten.

  Een van de grootste uitdagingen is om op doelmatige wijze invulling te geven aan de gedetailleerde marketingeisen van de AIFMD-richtlijn. Tegelijkertijd doet zich daarmee voor alternatieve beleggingsinstellingen een potentieel concurrentievoordeel voor.

  Verder is het van belang om al in een vroeg stadium na te gaan wat de mogelijke gevolgen zijn van een andere administratieve verwerking van leasing en opbrengstverantwoording, aangezien een gedegen voorbereiding grote gevolgen kan hebben voor de toekomstige activiteiten.

  Gerelateerde materialen:

 • Groene gebouwen

  De wereld wordt steeds groener. Nu vergroening steeds duidelijkere voordelen heeft en ook financieel binnen bereik komt, vragen huurders en investeerders steeds vaker om duurzame gebouwen. Overal ter wereld werken bouwbedrijven en ingenieursbureaus steeds meer aan milieuvriendelijke gebouwen. Ook worden bestaande gebouwen geüpgraded om aan groene normen te voldoen. Uiteindelijk kunnen groene gebouwen ook aantoonbaar de nettoresultaten van een onderneming beïnvloeden.

  Ons mondiale team kan u adviseren ten aanzien van:

  • een kosten-batenanalyse van energietoepassingen;
  • het voldoen aan bepaalde certificeringscriteria met betrekking tot groene gebouwen, zoals het wereldwijd ingevoerde classificatiesysteem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED);
  • beschikbare fiscale stimuleringsmaatregelen op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau overal ter wereld, gericht op verbetering van de energie-efficiency van gebouwen, die mogelijk tegen de kosten van certificering opwegen; en
  • kostenbesparingen, efficiencywinst in de bedrijfsvoering en andere maatregelen die rechtstreeks invloed hebben op de prestaties en resultaten van een onderneming.

  Gerelateerde materialen:

 • Private equity voor vastgoed

  De recessie, de financiële crisis en de terughoudendheid bij kredietverleners hebben de afgelopen jaren alle hun weerslag op vastgoed-PE-fondsen gehad. Gezien de aanhoudend lastige omstandigheden is het belangrijker dan ooit om goed inzicht te hebben in de trends waar de sector mee te maken heeft. Alleen zo kunt u er doelmatig op inspelen.

  De belangrijkste van die trends zijn de volgende:

  • Er blijven zich kansen aandienen om in zwaar weer verkerende ondernemingen over te nemen. Door het kleiner wordende verschil tussen bied- en vraagprijzen zal het aantal transacties toenemen.
  • Het bedrijfsmodel van PE-fondsen zal op de middellange tot lange termijn wijzigingen ondergaan als gevolg van veranderingen in regelgeving en financiële verslaggeving.
  • Over de hele linie kunnen PE-fondsen nog niet lenen tegen voorwaarden[?] van voor de crisis. Veel vastgoedfondsmanagers hebben bovendien concessies aan hun beleggers moeten doen.
  • Vandaag de dag kijken investeerders met een kritischere blik naar de vastgoedfondsen waarbij zij hun kapitaal onderbrengen. Om aan de rapportage-eisen van investeerders te voldoen, zal meer informatie moeten worden verschaft.

  Gerelateerde materialen:Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

BeNe RHC Nieuwsbrief

Bekijk hier de BeNe RHC Newsletter.

Wilt u ieder kwartaal de BeNe RHC Newsletter ontvangen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.


Real Estate Funds

Ons Real Estate Funds team adviseert over alle zaken van de levenscyclus van een Real Estate Fund. Lees meer (Engels).


Publicaties IFRS Vastgoedmarkt

EY verzorgt voor Vastgoedmarkt elke maand een rubriek over ontwikkelingen in IFRS. Klik hier voor de laatste update.


Video

EY - Ad Buisman op de MIPIM aan PropertyEU

Ad Buisman, EY Global Construction Leader, vertelt op de MIPIM aan PropertyEU zijn visie op de huidige internationale vastgoedmarkt.
Hij verwacht onder andere weer meer buitenlandse investeerders voor de Nederlandse vastgoedmarkt in 2015.