Real Estate, Hospitality & Construction

  • Share

Op koers met Strategic Control

Een praktisch instrument voor toezicht op strategievorming bij woningcorporaties

Omdat het onverwachte steeds meer invloed op de corporaties krijgt, volstaat het incidenteel herijken van strategie niet langer. Strategievorming dient een permanent leerproces te zijn, waarbij ook de Raad van Commissarissen wordt aangesproken op zijn rol en verantwoordelijkheid in het kader van strategievorming.

Om toezichthouders een praktisch instrumentarium te bieden is de Strategic Control Lemniscaat ontwikkeld. Het geeft commissarissen een concreet instrument in handen hebben om het toezicht in een dynamische omgeving vorm te geven.

Lees hier onze brochure Op koers met Strategic Control (pdf, 9mb).

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.