Real Estate

 • Share

Real estate tax services

Onze fiscale vastgoedprofessionals zijn ondernemingen behulpzaam bij het beheer van hun vastgoed, van oprichting en overnames tot afstoting. Onze dienstverlening bestrijkt onder meer:

Dienstverlening inzake oprichting en overname

 • Oprichting en inrichting van rechtspersonen
 • Onderzoek naar kostenscheiding
 • Purchase price allocation
 • Het construeren van de belaste en onbelaste verwerving van aandelen en bedrijfsonderdelen

Dienstverlening inzake de bedrijfsvoering

 • Aangiftewerkzaamheden inzake nationale, regionale en plaatselijke belastingen
 • Ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening
 • Assurance inzake te realiseren besparingen bij transacties
 • Aangiftewerkzaamheden ten behoeve van binnenlandse en buitenlandse overheden

Dienstverlening inzake reorganisaties

 • Inrichting en bewaking van processen voor een doelmatige implementatie van de planning
 • Voorbereiding op regelingen met crediteuren en schuldsanering
 • Ruilen van vreemd vermogen voor vreemd vermogen, en van vreemd vermogen voor eigen vermogen
 • Opstellen van formele rapportages en invullen van formulieren ten behoeve van reorganisaties

Dienstverlening inzake afstoting van bedrijfsonderdelen

 • Onbelaste ruil of geruisloze overdracht aan een vennootschap
 • Fusies en samenvoegingen
 • Oprichting, fusie en splitsing van personenvennootschappen
 • Beursintroducties, herkapitalisaties en verzelfstandigingen

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

Volg ons op Twitter

Volg ons en blijf op de hoogte van onze rapporten, studies, evenementen en meer via @EY_RealEstate.

Infrastructuur 2012: spotlight op leiderschap

Infra2012

Financiële soberheid en een politieke kloof maken een nieuw type leiderschap nodig om infrastructuur-projecten te realiseren.