Leren en inspireren

Toon uw meerwaarde met een visitatie

  • Share

De maatschappelijke visitatie biedt in onze visie de gelegenheid uw prestaties en keuzen te tonen. Wij helpen u daar graag bij.

De rode draad: leren en inspireren

De rode draad van onze aanpak is dat wij willen dat u leert van de visitatie en dat onze houding en rapportage u inspireren om met de uitkomsten aan de slag te gaan. Dit doen wij door open, transparant en respectvol de discussie aan te gaan over uw prestaties. Door uit te gaan van de feiten benoemen wij in de rapportage helder waar prestaties goed zijn of beter kunnen. Kenmerkend voor onze rapportage is ook dat deze het verhaal achter de bevindingen laat zien. Hierdoor krijgt de lezer een goed beeld van de achterliggende redenen en keuzen die u heeft gemaakt. Het wordt hierdoor makkelijker de bevindingen te bespreken met uw medewerkers en belanghebbenden. Na afloop van de visitatie kunt u snel en makkelijk met de uitkomsten aan de slag.

Onze aanpak heeft waardevolle aanvullingen

In onze aanpak zijn aanvullingen opgenomen die inspelen op de verschillende doelstellingen die corporaties met de uitvoering van een visitatie hebben. De essentie van de aanvullingen is dat:

  • Wij door de samenwerking met belanghebbenden te onderzoeken extra inzichten leveren
  • De rapportage door het toepassen van kleuren snel goede en te verbeteren punten toont
  • De in de rapportage opgenomen overzichtsplaat de uitkomsten in één oogopslag zichtbaar maakt

Wij voeren een no-nonsense visitatie uit bij grote én kleine corporaties

Wij werken met een klein vast team met een grote passie voor de sector en visiteren bij corporaties variërend in omvang van 600 VHE tot ruim 70.000 VHE. Onze aanpak stemmen wij af op de omvang van de organisatie. Centraal staat altijd dat wij u ontzorgen door zoveel mogelijk werk uit handen te nemen.

Wij leren u graag beter kennen

Wilt u meer informatie over onze aanpak, dan kunt u onze brochure downloaden. De download link is rechts op de pagina opgenomen.

Na het lezen van de brochure heeft u wellicht vragen. Daarom willen wij graag met u in gesprek komen. Dit geeft ons de gelegenheid uw vragen te beantwoorden, uw specifieke doelen te horen en onze aanpak in detail toe te lichten. U kunt hiertoe contact opnemen met Edna Mujkanovic-Stocevic.