Visiedocument Woningcorporaties 2020

  • Share

Het thema wonen en leven vraagt om een integrale aanpak, waarbij woningcorporaties samenwerken met lokale belanghouders en ketenpartners zoals gemeenten, zorg- en welzijn- en huurderorganisaties.

Het is juist nu belangrijk dat woningcorporaties heldere strategische keuzes maken om hun geambieerde rol als maatschappelijk ondernemer en regisseur op te pakken. Ze worden daarbij gedwongen kritisch te kijken naar hun businessmodel en het (her)formuleren van hun langetermijnvisie:

  • Hoe gaat de toekomst eruit zien?
  • Wat betekent dit voor ons als corporatie en ons businessmodel?
  • Hoe kunnen we de beste strategische opties selecteren? Hoe moet het toezicht op dit proces verlopen?

Om te helpen deze vragen te beantwoorden, heeft EY een strategische verkenning uitgevoerd en de resultaten in een visiedocument gepubliceerd. Een groot aantal bestuurders en toezichthouders uit de sector heeft bijgedragen door middel van interviews en discussiebijeenkomsten.

Het document bevat ook de toekomstverwachtingen van 500 respondenten uit de corporatiesector. Samen met een uitgebreid aantal strategische opties voor verschillende toekomstscenario’s, bevat het document hierdoor veel praktische informatie die uw corporatie kan gebruiken bij uw eigen strategievorming.

Met dit visiedocument wil EY zijn inzichten over dit thema met u delen. Wij hopen dat deze studie u zal inspireren en u zal helpen bij het bepalen van uw koers. U kunt het visiedocument woningcorporaties 2020 (pdf, 2mb) nu downloaden.

Als professionele dienstverlener kan EY u als geen ander ondersteunen bij uw bedrijfsvoering. Wanneer u prijs stelt op een gesprek over uw corporatie en voor u relevante sectorontwikkelingen, of u wilt van gedachten wisselen over actuele vraagstukken voor uw corporatie, neem dan contact met ons op.