Nederland goed op koers, kansen voor R&D en duurzaamheid

Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2013

  • Share

Nederland ligt op een strategische locatie en wordt mede hierdoor gezien als de ‘toegangspoort’ naar Europa. Ondanks een goede uitgangspositie en sterke groei in de jaren ’90, presteert Nederland nu minder goed dan omringende landen.

Volgens de Europese Commissie krimpt de Nederlandse economie in 2013 nog met 0,8%. Nederland houdt last van negatieve wisselwerkingen tussen de woningmarkt, het bankwezen en het pensioenstelsel.

Voor 2013 wordt verwacht dat de werkloosheid in Nederland verder oploopt en de economie verder krimpt door dalende bestedingen. Een samenhangende aanpak van de woningmarkt, het bankwezen en de pensioensector moet de Nederlandse economie in stabieler vaarwater brengen.

Toch blijkt uit internationale vergelijkingen dat Nederland nog altijd meedoet in de top van de Europese en mondiale competitie.

Nederland is ‘the gateway to Europe’ - Simon Smits, Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Investeringstrends in Nederland

Met een score van 161 buitenlandse investeringsprojecten in 2012 heeft Nederland het hoge aantal buitenlandse investeringsprojecten in 2011 (170) bijna vast weten te houden.

De ambitie van Nederland om kennisintensieve activiteiten aan te trekken, lijkt zich nog niet in absolute en relatieve cijfers te vertalen. Met het lage aantal buitenlandse R&D-investeringen blijft Nederland sterk achter bij de concurrentie.

Toch heeft ons land juist op dit terrein veel potentie. Dit heeft echter nog niet geleid tot een substantiële toename van het aantal buitenlandse investeringen in R&D-faciliteiten.

De stijgende trend in het aantal investeringen in internetdatacenters lijkt wél door te zetten: Nederland trok maar liefst 8 van de 37 Europese investeringsprojecten in datacenters aan. Alleen het Verenigd Koninkrijk (10) zag meer investeringen in datacenters dan Nederland.

Herkomst en locatie buitenlandse investeringen

Bedrijven uit de Verenigde Staten blijven de grootste buitenlandse investeerders in Nederland. Ondanks de daling in het aantal buitenlandse investeringsprojecten is het aantal investeringen uit de Verenigde Staten dit jaar gegroeid naar 67.

Amsterdam is verreweg de populairste bestemming voor buitenlandse investeringsprojecten: 37% van de buitenlandse bedrijven die in 2012 naar Nederland kwam, koos voor Amsterdam. Rotterdam staat ook nu weer op de tweede plaats, en deelt deze positie met Den Haag.

Buitenlandse ondernemingen investeren in Nederland vooral in ‘greenfield operations’ (80% in 2012). Hierbij gaat het om het opzetten van nieuwe faciliteiten, vooral in de zakelijke dienstverlening en de softwareontwikkeling.

Waarom kiezen bedrijven voor Nederland?

In de ogen van buitenlandse investeerders beschikt Nederland over een aantal sterke punten. Het betreft onder andere de kwaliteit van het leefklimaat, de telecommunicatie-, transport- en logistieke infrastructuur, de duidelijke en stabiele politieke, wetgevende en administratieve omgeving en de ondernemerscultuur.

Wel kijken al in Nederland gevestigde bedrijven positiever tegen de verschillende locatiefactoren aan, dan bedrijven die (nog) niet in Nederland gevestigd zijn.
 

Sterke punten ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat

EY - Sterke punten ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat

Bron: EY’s European Attractiveness Survey 2013


Minder aantrekkelijke locatiefactoren in Nederland zijn vooral gerelateerd aan kosten (zoals arbeidskosten, vennootschapsbelasting, subsidies en incentives) en regelgeving (zoals flexibiliteit van arbeidswetgeving).

Hoe kan Nederland de volgende stap zetten?

De beslissers van buitenlandse bedrijven zien vooral kansen voor duurzame technologie, logistiek en distributie, business-to-business-services en energie- en nutsbedrijven. Maar er zijn ook nog wel enkele verbeterslagen nodig.

Nederland moet zich volgens hen concentreren op het verlagen van de belastingdruk en de arbeidskosten, het stimuleren van R&D en het ondersteunen van hightech-sectoren en innovatie. Voor dat laatste moeten we onderwijs en training in nieuwe technologieën verbeteren, en een cultuur van innovatie en creativiteit ontwikkelen.

Zo blijft Nederland meespelen in het mondiale, competitieve speelveld van landen en steden.