• Share

Europa is door een aantal moeilijke jaren gegaan. Het eindigen van de recessie in de tweede helft van 2013 lijkt een keerpunt te zijn geweest.

De meeste economieën zijn weer gaan groeien, consumentenbestedingen zijn toegenomen, bedrijven hebben weer groei- en winstcijfers laten zien en raden van bestuur geven weer groen licht voor investeringsvoorstellen.

EY’s European Attractiveness Survey 2014 laat deze positieve tendens duidelijk zien. Respondenten zien West-Europa als de meest aantrekkelijke wereldregio om bedrijfsonderdelen op te zetten. Daarmee wordt China voor het eerst sinds 2009 gepasseerd.

Nederland wordt nog altijd als een veilige investeringshaven beschouwd. Het aantal directe buitenlandse investeringsprojecten is met 161 gelijk gebleven aan vorig jaar.

Slechts 40% van de respondenten van deze EY Barometer Nederlands vestigingsklimaat verwacht dat de aantrekkelijkheid van Nederland de komende jaren zal verbeteren. Toch blijkt ons land nog altijd sterke troeven in huis te hebben om investeerders aan te trekken.

De belangrijkste troeven zijn het opleidingsniveau van lokale werknemers, de transport-, logistieke en telecommunicatie-infrastructuur en de kwaliteit van leven. Minder aantrekkelijke locatiefactoren van Nederland hebben vooral te maken met kosten en regelgeving.

Een van de elementen die bijdragen aan duurzame groei is het toenemende belang dat men hecht aan corporate social responsibility. De vraag is dan ook: hoe kan Nederland zijn aantrekkelijkheid op dit terrein vergroten?

Met dit rapport willen wij een bijdrage leveren aan de discussie over de aantrekkelijkheid van Nederland. Wij hopen dat onze onderzoeksresultaten en de visies van specialisten nieuwe inspiratie voor effectief beleid op dit terrein bieden.


Caroline Rodenburg
Senior Manager EY
EY - Yellow line divider

Marcel van Loo
Country Managing Partner EY