Evenementen

 • Share

Uitgelicht

 • EYe on Banking

  2 juni 2016


  Op donderdag 2 juni 2016 organiseert de sector Banking & Capital Markets van EY Financial Services de 29e editie van EYe on Banking.

 • EYe on ActuaRisk

  9 juni 2016


  Op donderdag 9 juni 2016 organiseert EY Financial Services het seminar EYe on ActuaRisk op kasteel de Wittenburg in Wassenaar.
  Aansluitend vindt op dezelfde locatie EYe on Insurance plaats:

 • EYe on Insurance

  9 juni 2016


  Op donderdag 9 juni 2016 organiseert de sector Insurance van EY Financial Services het seminar EYe on Insurance op Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.

 

Mei 2016

 • EY FinTech Summit 2016 

  19 mei 2016


  The EY FinTech Summit connects FinTech companies with decision makers in banking, insurance, pensions and asset management.

 • Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2016

  23 mei 2016

  Jaarlijks doet EY onderzoek naar de aantrekkelijkheid van Nederland als potentieel investeringsland. De Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2016 wordt maandag 23 mei uitgereikt. Tijdens deze unieke bijeenkomst presenteert EY de resultaten van dit onderzoek en praten vertegenwoordigers uit de politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijven en wetenschap hierover met elkaar.

 • Seminar 'Uitdagingen in de RvC van het familiebedrijf'

  23 mei 2016

  Seminar waarin wordt ingegaan op specifieke praktische issues en uitdagingen voor de commissaris in het familiebedrijf, vanuit het perspectief van zowel de directie/familie als vanuit het perspectief van de commissaris zelf.

  Op het seminar komen de volgende vragen aan de orde:
  • Wanneer is een onderneming/ondernemer toe aan een commissaris?
  • Wanneer is de beoogd commissaris geschikt?
  • Hoe kun je als niet-familielid als commissaris effectief zijn?
  • Hoe om te gaan met “keukentafelbeslissingen”?
  • Wat als bepaalde vraagpunten maar moeizaam naar boven komen?
  • Kent de raad van commissarissen de (operationele) agenda van het bedrijf?
  • Houdt dat beeld van de agenda gelijke tred met de visie van het bestuur/de familie?

  Voor meer informatie of aanmelding voor dit seminar kunt u contact opnemen met Anita van Overbeek.


 • What's Next - EY Executive Masterserie Limburg

  25 mei 2016 - Brightlands Chemelot Campus in Geleen

  Ontbijtsessie waarin wij u in twee uur tijd uitvoerig bijpraten over economische trends en ontwikkelingen die er daadwerkelijk toe doen. We geven u een visie en inzicht over het komende halfjaar. Deze hoogwaardige informatie biedt u de nodige ondersteuning bij het uitvoeren van een toekomstbestendige strategie.
  Als gastspreker ontvangen wij na de economische update Maurits Hendriks, Chef de Mission van de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita van Overbeek.


 • Crowdfunding Day Europe

  25 mei 2016

  Tijdens Crowdfunding Day Europe 2016 komen de pioniers van de crowdfunding wereld naar Nederland om hun visie en de nieuwste kennis op het gebied van crowdfunding met elkaar en ruim 900 bezoekers te delen. Michiel van Eersel (HVG) zal op het hoofdpodium spreken over risicoanalyse, -classificatie en -management. EY en HVG zullen samen een inhoudelijke break-out sessie organiseren die hier verder op in gaat.
   

 • Join the Launchpad network

  23-27 mei 2016

  Launchpad Meetups are small powerful events with a mission to connect disrupting startups with the finest corporates in the Netherlands.


 • Hack Me Please II: Studenten hacken samen met EY de gemeente Eindhoven

  28 mei 2016

  Op 28 mei 2016 laat de gemeente Eindhoven zich vrijwillig hacken tijdens het evenement Hack Me Please II. Het is het vervolg op Hack Me Please waar de gemeente zich in 2014 door ethical hackers liet aanvallen. Het evenement wordt georganiseerd in een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, het EY Cyber Security Team en de Eindhovense onderwijsinstellingen Fontys Hogescholen en TU/e.


 • Advanced VAT course

  31 May-1 June 2016

  What are you overlooking as a VAT expert? Prof. dr dr h.c. Ben Terra, one of the most renowned figures in the field of indirect tax, and MSc Elze Terra will answer this exact question during a two-day VAT expert course.

Juni 2016

 • EYe on Banking

  2 juni 2016


  Op donderdag 2 juni 2016 organiseert de sector Banking & Capital Markets van EY Financial Services de 29e editie van EYe on Banking.


 • Round Table Accounting Developments 

  6 juni 2016


  In de training wordt ingegaan op IFRS ontwikkelingen en Portfolio management.

  Voor meer informatie of aanmelding voor deze Round Table, neem contact op met Anita van Overbeek.


 • Leadership meetings commissarissen - Jaarrekening en accountant

  7 juni 2016


  Voor een belangrijk gedeelte van zijn taak is de commissaris afhankelijk van informatie die hij ontvangt van het bestuur. Welke eisen kunnen er aan deze informatie worden gesteld? In het tweede deel gaan we in op de rol van de accountant en de relatie tussen accountant en raad van commissarissen.


 • Roundtable Agri & Digital Innovation  

  7 juni 2016


  As most insiders recognize: innovation is booming in agri, especially in the digital domain. During thisession, short presentations are provided by experts from EY and one or more startups. Discussion among participants will center around lessons in innovation and Digital, but also concrete opportunities to collaborate will be explored.


 • Btw in de financiële sector  

  7-8 juni 2016


  Deze training is bedoeld voor iedereen die zich binnen de financiële sector bezighoudt met btw maar btw niet als specialisme heeft. Daarom is de training zeer geschikt voor onder meer administratief personeel van debiteuren- en crediteurenadministratie, controllers en in-house fiscalisten met beperkte praktische ervaring in de btw.
   

 • EYe on ActuaRisk

  9 juni 2016


  Op donderdag 9 juni 2016 organiseert EY Financial Services het seminar EYe on ActuaRisk op kasteel de Wittenburg in Wassenaar.
  Aansluitend vindt op dezelfde locatie EYe on Insurance plaats:


 • EYe on Insurance

  9 juni 2016


  Op donderdag 9 juni 2016 organiseert de sector Insurance van EY Financial Services het seminar EYe on Insurance op Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.


 • Solvency II Asset and Capital Optimization Training

  16-17 juni 2016


  In a Solvency II world, insurance companies generally will seek stable Solvency ratios and stable attractive returns. How can you reach this? And what are the constraints that should be taken into account when trying to achieve these goals?


 • Leadership meetings commissarissen - Overnames en desinvesteringen

  28 juni 2016


  In het eerste deel van deze bijeenkomst gaat het over overnames, in het tweede deel wordt specifiek ingegaan op desinvesteringen.  


 • Nassaulezing 2016

  28 juni 2016


  Met de Nassaulezing wordt een platform geboden voor de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio om een actueel thema te belichten.
   

Juli 2016

 • Momenteel geen evenementen ingepland


   

Augustus 2016

 • Momenteel geen evenementen ingepland


   

September 2016

 • Leadership meetings commissarissen - Fiscaliteit en aansprakelijkheid

  14 september 2016


  Fiscaliteit bij ondernemingen is de laatste jaren steeds nadrukkelijker in het nieuws. Steeds meer ondernemingen geven tax control vorm door middel van het fenomeen van Horizontaal Toezicht of Cooperative Compliance. In deze module worden deze ontwikkelingen besproken zodat de commissaris praktische handvatten heeft om de handelwijze van de onderneming te kunnen toetsen.
  In het tweede deel van deze module bespreken we de aansprakelijkheid.

   

Oktober 2016

 • Leadership meetings commissarissen - Werkgeversrol en belonen

  11 oktober 2016


  Aan de orde komen onder meer die feiten, trends en ontwikkelingen op het gebied van directiebeloning, belonen en beloningsverschillen in perspectief: wat kun je leren van de buurman?
  Verder zal worden ingegaan op openbaarmaking van beloningsgegevens onder het motto ‘gegevens op straat of onder het tapijt?’ en op de ethiek van directiebeloning: “It is not about how much, but about how fair”.

   

November 2016

 • Driedaagse Masterclass Bouw & Vastgoed

  2-4 november 2016

  De bouw- en vastgoedsector vraagt meer dat ooit om goede financiële sturing. Als u als registeraccountant of registercontroller actief bent in deze sector en wilt voldoen aan de permanenteeducatieverplichting van de beroepsorganisaties NBA en VRC, is de driedaagse Masterclass Bouw & Vastgoed iets voor u.


 • Leadership meetings commissarissen - Commissaris en fraude

  8 november 2016

  In deze module wordt ook ingegaan op de rol van de accountant en op de stappen die gezet moeten worden als er fraude is geconstateerd.


 • Tax Director Workshop

  11-12 november 2016

  Op donderdagavond 10 en vrijdag 11 november 2016 vindt de jaarlijkse Tax Director Workshop plaats: een bijeenkomst voor de hoofden fiscale zaken van de grootste ondernemingen in Nederland.  Tijdens deze bijeenkomst praten we elkaar bij over de laatste (fiscale) ontwikkelingen en laten we ons inspireren door onze externe en interne sprekers.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jonneke van Horssen.


 • Alumni bijeenkomst Eindhoven

  17 november 2016

  Jaarlijkse alumni-bijeenkomst voor alumni uit de regio Eindhoven om onder het genot van een drankje en hapje weer eens bij te praten met EY-ers en andere EY-alumni.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita van Overbeek.
   

December 2016

 • Leadership meetings commissarissen - Data analyse en cyber crime

  19 december 2016


  Het potentieel van data-analyse en big data is onomstreden. Beide termen zijn de hype voorbij. De grote vraag blijft: op welke wijze kan de organisatie het meest efficiënt waarde genereren uit deze data en daarmee concurrentievoordeel behalen?
  In het tweede deel van deze module spreken we over cyber crime. Cyber crime vormt een steeds serieuzere bedreiging voor ondernemingen.

   

Januari 2017

Februari 2017