Berichtgeving Commissie Publiek Belang - Update

  • Share

26 juli 2013 - Ernst & Young Accountants LLP maakte in mei de namen van de leden van de Commissie Publiek Belang bekend. Daarbij werd aangegeven dat één van de leden, prof.dr.mr. F. van der Wel in eerste instantie per 1 juli jl. zou toetreden. Doordat een zorgvuldige afronding van zijn huidige werkzaamheden meer tijd in beslag neemt,  zal dhr. Van der Wel op 1 september a.s. toetreden tot de Commissie Publiek Belang.

In juni 2012 heeft Ernst & Young Accountants LLP de Code Accountantsorganisaties ondertekend. Eén van de onderdelen van deze Code betreft het instellen van een Commissie Publiek Belang. Deze  Commissie Publiek Belang, bestaande uit onafhankelijke derden in de rol van commissarissen, ziet toe op de waarborging van het publieke belang binnen de accountantsorganisatie. Voorzitter is dr. S.R.A. (Steven)  van Eijck. Naast  prof.dr.mr. F. van der Wel maakt ook prof.dr. M. (Mijntje) Lückerath-Rovers deel uit van de Commissie.