EY CertifyPoint mag CO2- en NOx-emissies volgens Europese regelgeving verifiëren

  • Share

13 september 2013 - EY CertifyPoint, een volle dochteronderneming van Ernst & Young Accountants LLP, is ISO 14065 geaccrediteerd. Hiermee is EY CertifyPoint volledig erkend als verificateur van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx) emissies volgens Europese regelgeving. EY CertifyPoint is één van de zes organisaties in Nederland die deze verificaties mag uitvoeren.

Hugo Hollander van EY CertifyPoint: “EY is wereldwijd sterk vertegenwoordigd. Door onze internationale organisatie staan wij garant voor een naadloze samenwerking tussen zeer bedreven, ervaren en toegewijde verificateurs in alle EU-landen. De verificateurs beschikken over waardevolle kennis en ervaring met het verifiëren van CO2- en NOx-emissies in een breed scala aan sectoren in de Europese Unie.”

De eerste grote regeling voor emissiehandel ter wereld (het EU-ETS-systeem) startte in 2005 en vormt de fundering van het klimaatbeleid in de Europese Unie. Het doel van het systeem is het tegengaan van klimaatverandering. Het systeem is gericht op de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen.

Alle ondernemingen die elektriciteit of warmte opwekken met een vast opgesteld thermisch vermogen groter dan 20 MW zijn verplicht om deel te nemen aan dit systeem. Dat zijn niet alleen de grote energiecentrales, maar ook industriële bedrijven zoals bijvoorbeeld een bakstenenfabriek.

Volgens de regelgeving, waarop in Nederland wordt toegezien door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), moeten deze ondernemingen hun uitstoot structureel monitoren. Jaarlijks moeten zij rapporteren over de CO2- en NOx- uitstoot en deze rapportage moet worden geverifieerd door een onafhankelijke geaccrediteerde verificateur. Met de verworven ISO-accreditatie mag EY CertifyPoint die verificaties uitvoeren.

Naast de genoemde ISO14065-accreditatie, richt EY CertifyPoint zich op managementsysteem-certificaties op het gebied van milieu (ISO14001), informatiebeveiliging (ISO27001), IT Service Management (ISO20000) en kwaliteitsmanagement (ISO9001).