Omzet Nederlandse leveranciers in olie & gas blijft stijgen

  • Share

19 februari 2013 - De Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie hebben in 2012 meer omzet gerealiseerd dan verwacht. Ook de verwachtingen voor 2013 zijn positief. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van EY onder Nederlandse toeleveranciers binnen de olie- en gassector.

Ruim de helft (55%) van de meer dan 100 respondenten zag de omzet in 2012, in vergelijking met het jaar daarvoor, stijgen. De omzet en het aantal orders overtrof de eigen verwachtingen voor 2012. René Coenradie, partner bij Ernst & Young Transaction Advisory Services: 'De toeleveranciers in de olie- en gassector hebben minder te lijden onder de crisis. De vraag naar energie blijft hoog. Fossiele brandstoffen blijven vooralsnog onverminderd nodig om aan deze grote vraag te blijven voldoen. Dit maakt de olie- en gassector een aantrekkelijk marktgebied’. Ook de vooruitzichten voor 2013 zijn positief. Ruim 65% van de respondenten verwacht in 2013 een hogere omzet te behalen en 62% verwacht meer orders. ‘Door de stabiele olieprijs, de goed gevulde orderboeken en de toenemende focus op het exploreren van moeilijk toegankelijke gebieden waarvoor specialistische kennis en technologie nodig is, zien ook de verwachtingen voor 2013 er positief uit’, vult Jeff Sluijter, voorzitter van de sectorgroep Energy & Resources van EY, aan.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de toeleveranciers in de olie- en gasindustrie zijn het verhogen van efficiëntie en kostenbeheersing (71% van de respondenten) en groei in nieuwe markten (58%). Dit uit zich in het focussen op het optimaal benutten van bestaande technologieën. Ook geeft 54% van de respondenten aan risicomanagement belangrijk te vinden. Sluijter: ‘Risicomanagement is van toenemend belang, mede met het oog op de steeds groter wordende projecten en de daarmee gepaard gaande risico’s. Om risico’s te spreiden zie je ook meerdere partijen samen optrekken in grote projecten en aanbestedingstrajecten.’

Opvallend is dat ruim één derde van de respondenten in 2013 een acquisitie wil gaan doen. Belangrijkste redenen voor een acquisitie zijn het vergroten van marktaandeel in bestaande en nieuwe markten en het behalen van schaalvoordelen. De ondernemingen die geen acquisitie overwegen (66%), doen dit voornamelijk niet vanwege de beperkte beschikbaarheid van kapitaal bij banken en het broze vertrouwen in de marktomstandigheden. Coenradie: ‘Hier is een duidelijke scheidslijn tussen grotere en kleinere ondernemingen. Voor de grotere ondernemingen is er meer kapitaal beschikbaar, terwijl voor de kleinere ondernemingen de leningsvoorwaarden door banken worden aangescherpt’. Als het gaat om landen waar investeringen zullen worden gedaan, dan wordt Nederland het meest genoemd, gevolgd door Brazilië, Verenigde Staten, Duitland en Engeland. Coenradie: ‘Het is opvallend dat door de Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gassector hierbij Azië nauwelijks wordt genoemd, terwijl uit internationale studies blijkt dat Azië. en met name China, een gebied is waar veel olie- en gasexploratie en -productieactiviteiten plaatsvinden’.