Zesde plaats voor Nederland in Globalization Index

  • Share

22 jan 2013 - Vandaag lanceert EY in samenwerking met Economist Intelligence Unit (EIU) het rapport ‘Looking beyond the obvious: globalization and new opportunities for growth’. Dit rapport meet de globalisering van de 60 grootste economieën van de wereld. Nederland eindigt op de zesde plaats, terwijl de top 3 wordt gevormd door respectievelijk Hong Kong, Singapore en Ierland.

Nederland
Nederland eindigt op de zesde plaats in de Globalisering Index. In deze index wordt op vijf criteria gemeten: de openheid van handel, kapitaalbewegingen, de uitwisseling van technologie en ideeën, de bewegingen op de arbeidsmarkt en culturele integratie. Naar verwachting zal Nederland deze positie op de ranglijst in ieder geval tot 2016 behouden.

Wolfgang Paardekooper, partner bij EY: “Nederland wil graag zijn positie als internationale toegangspoort tot de EU behouden. De politieke, sociale en economische stabiliteit, de hoogopgeleide en meertalige beroepsbevolking, het ondernemingsgezinde beleid en de gunstige geografische locatie van het land moeten ervoor zorgen dat een groot deel van de intraregionale buitenlandse directe investeringsstromen Nederland blijft binnenkomen. Dat geldt ook voor investeringen van buiten de EU waarmee getracht wordt de positie van Nederland als toegangspoort te benutten.”

Opkomst van het tweede garnituur?
Uit de Index komt sterk naar voren dat de snelgroeiende niet-BRIC-markten zich ontwikkelen tot hot spots voor mondiaal actieve ondernemingen. De perceptie is namelijk dat zij beter dan de BRIC-landen mondiaal geïntegreerd zijn volgens een aantal criteria op het gebied van handel, investeringen, cultuur en technologie. Daarnaast vertonen deze markten een aanhoudend hoge economische groei, die weinig onderdoet voor die van de toonaangevende BRIC-economieën. Turkije, Mexico en Indonesië zitten tussen 2000 en 2015 China en India op de hielen ten aanzien van de  groei van het bruto binnenlands product. Daarnaast ontwikkelen Peru, Colombia, Venezuela, Maleisië en Vietnam, evenals diverse Afrikaanse landen en regio’s, zich tot de meest dynamische vestigingslocaties ter wereld.

Paardekooper verklaart dit als volgt: “De toonaangevende ondernemingen hanteren een multi-market benadering. De BRIC-landen blijven binnen hun strategie weliswaar van essentieel belang, maar ondernemers kijken ook heel goed naar kansen in opkomende niet-BRIC-markten. Ze signaleren daar verbeteringen in het gemak waarmee zaken kunnen worden gedaan, de infrastructuur, het overheidsbeleid en de arbeidsproductiviteit.

Bovendien komen ze erachter dat het niet meer werkt om een uniforme strategie voor een hele groep markten te hanteren, zoals een strategie voor “opkomende markten”. In plaats daarvan hebben ze per markt, gebied, regio, sector en land behoefte aan een zorgvuldig afgestemde maatwerkstrategie.”

Ontwikkelde markten blijven van groot belang
In het rapport wordt verder benadrukt dat het weliswaar de moeite waard is om de kaarten, vaak voor de lange termijn, op veel snelgroeiende niet-BRIC-economieën te zetten, maar dat die slechts een deel van het verhaal vormen. Om tot een evenwichtige portfolio te komen, is het zaak dat investeerders hun inzet spreiden en zich ook richten op een aantal ontwikkelde markten die in bepaalde gebieden en binnen bepaalde sectoren aan een comeback bezig zijn. De ondervraagde ondernemers bevestigen dat Noord-Amerika en West-Europa voor het veiligstellen van de nettoresultaten van cruciaal belang blijven.

Hoe gaat het verder?
Nu de handel in goederen en diensten weer het niveau bereikt van voor de financiële crisis en de kapitaalstroom een gestage groei vertoont, blijft de groei en het karakter van de globalisering gevormd worden door technologie en de grensoverschrijdende uitwisseling van ideeën. Naarmate de integratie van de handel stabiliseert, wordt een verschuiving tussen invoer- en uitvoerlanden voorzien. Daarbij ontwikkelen de snelgroeiende markten zich tot sterkere consumentenmarkten, terwijl de ontwikkelde markten zich sterker als producenten en exporteurs van goederen en diensten profileren.

Tot slot merkt Paardekooper op: “Het karakter van de globalisering blijft evolueren en veranderen. De stroom van kapitaal, ideeën en innovatie blijft door de technologie gefaciliteerd en versterkt worden, en wel zo dat er steeds moeilijker op kan worden geanticipeerd. Voor het bedrijfsleven ligt de uitdaging dan ook in het zo snel en effectief mogelijk volgen, beoordelen en inspelen op een dynamische omgeving die niet langer om standaardoplossingen vraagt.