Advisory Services

  • Share

Aanbod in life en non-life insurance

Asset management
We ondersteunen zowel levens- en schadeverzekeringsmaatschappijen als pensioenfondsen bij het beheer van hun vermogen. Onze ondersteuning komt vanuit actuarieel perspectief op het gebied van op activa waarderingsmethoden, asset liability modelling-technieken en de tools die nodig zijn op ALM-gebied (zoals ESG's en replicating portfolio generators).

Kapitaal en risico
We adviseren onze cliënten op het gebied van (nieuwe) kwantitatieve risico management technieken en helpen hen om Enterprise Risk Management frameworks te ontwerpen en te implementeren. Deze technieken zijn nodig voor interne management rapportage, wettelijke vereisten (zoals Solvency II), rating agencies en externe openbaarmakingsdoeleinden.

Financiële verslaglegging
We ondersteunen onze cliënten bij het begrijpen en implementeren van (nieuwe) financiële verslagleggingsvereisten (inclusief IFRS, US GAAP en Embedded Values en in Nederland WtV en PW). Dit doen we in nauwe samenwerking met onze collega's van advisory en assurance.

Groei
We adviseren onze cliënten bij de strategie voor versterking van de resultaten van nieuwe business, door verbeterde marges of premie volume groei voor verzekeringsproducten. Dit is zowel advies ter verbetering van de tariefstellings- en underwriting-processen, als strategieën voor autonome groei door productinnovatie of toetreding tot nieuwe markten.

Reservering en audit
We adviseren onze cliënten over reserveringissues, met de nadruk op technische voorzieningen. Onderdeel hiervan is assurance geven op een aantal additionele openbaarmakingen zoals de embedded values, het uitvoeren externe actuariële peer reviews of actuariële certificering

Transacties
We geven actuarieel advies en waarderingsdiensten bij verzekeringstransacties. Het betreft advies bij fusies en overnames (koop- en verkoopkant) en integratie na een fusie of overname.

Transformatie
Wij helpen en assisteren bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën ter verbetering van de effectiviteit van de actuariële back-office functies door reorganisatie van het proces, outsourcing en shared services. Bij de transformatie van administratieve systemen en processen werken wij nauw met onze collega's van advisory en assurance.

Pensioencommunicatie
Wij ondersteunen besturen en directies van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en ondernemingen bij hun beslissingen over pensioencommunicatie.  Vanuit onze kwantitatieve achtergrond helpen wij communicatiedoelstellingen meetbaar te maken, doen effectiviteitsstudies, voeren controles uit op het communicatieproces (zoals controles van berekeningen en communicatie van individuele aanspraken) en kunnen assisteren bij de uitvoering van het communicatiebeleid, bijvoorbeeld via pensioenplanners.

 

Terug naar de Actuarial pagina

FSRM:
E-mail Wimjan Bos
T.: +31 (0)88-407 1719

Actuarial:
E-mail Casim Snoeks
T.: +31 (0)88-407 0845

Performance Improvement:
E-mail Robert-Jan Hagens
T.: +31 (0)88-407 2119

IT Risk:
E-mail Marc Welters
T.: +31 (0)88-407 4141

IT Security:
E-mail Martin Wijnmalen
T.: +31 (0)88-407 3101

Advisory Markets Leaders:
E-mail André ten Damme
T.: +31 (0)88-407 2286