Advisory Services

  • Share

Aanbod in life en non-life insurance

Asset management
We ondersteunen zowel levens- en schadeverzekeringsmaatschappijen als pensioenfondsen bij het beheer van hun vermogen. Onze ondersteuning komt vanuit actuarieel perspectief op het gebied van op activa waarderingsmethoden, asset liability modelling-technieken en de tools die nodig zijn op ALM-gebied (zoals ESG's en replicating portfolio generators).

Kapitaal en risico
We adviseren onze cliënten op het gebied van (nieuwe) kwantitatieve risico management technieken en helpen hen om Enterprise Risk Management frameworks te ontwerpen en te implementeren. Deze technieken zijn nodig voor interne management rapportage, wettelijke vereisten (zoals Solvency II), rating agencies en externe openbaarmakingsdoeleinden.

Financiële verslaglegging
We ondersteunen onze cliënten bij het begrijpen en implementeren van (nieuwe) financiële verslagleggingsvereisten (inclusief IFRS, US GAAP en Embedded Values en in Nederland WtV en PW). Dit doen we in nauwe samenwerking met onze collega's van advisory en assurance.

Groei
We adviseren onze cliënten bij de strategie voor versterking van de resultaten van nieuwe business, door verbeterde marges of premie volume groei voor verzekeringsproducten. Dit is zowel advies ter verbetering van de tariefstellings- en underwriting-processen, als strategieën voor autonome groei door productinnovatie of toetreding tot nieuwe markten.

Reservering en audit
We adviseren onze cliënten over reserveringissues, met de nadruk op technische voorzieningen. Onderdeel hiervan is assurance geven op een aantal additionele openbaarmakingen zoals de embedded values, het uitvoeren externe actuariële peer reviews of actuariële certificering

Transacties
We geven actuarieel advies en waarderingsdiensten bij verzekeringstransacties. Het betreft advies bij fusies en overnames (koop- en verkoopkant) en integratie na een fusie of overname.

Transformatie
Wij helpen en assisteren bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën ter verbetering van de effectiviteit van de actuariële back-office functies door reorganisatie van het proces, outsourcing en shared services. Bij de transformatie van administratieve systemen en processen werken wij nauw met onze collega's van advisory en assurance.

Pensioencommunicatie
Wij ondersteunen besturen en directies van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en ondernemingen bij hun beslissingen over pensioencommunicatie.  Vanuit onze kwantitatieve achtergrond helpen wij communicatiedoelstellingen meetbaar te maken, doen effectiviteitsstudies, voeren controles uit op het communicatieproces (zoals controles van berekeningen en communicatie van individuele aanspraken) en kunnen assisteren bij de uitvoering van het communicatiebeleid, bijvoorbeeld via pensioenplanners.

 

Terug naar de Actuarial pagina

Contact

EY - Alexander Beijer

E-Mail to EY Alexander Beijer
Partner
+31 (0)6 - 29084178

EY - André ten Damme

E-Mail to EY André ten Damme
Partner
+31 (0)6 - 29083230

EY - Anne van Hall

E-Mail to EY Anne van Hall
Partner
+31 (0)6 - 29083332

EY - Casim Snoeks

E-Mail to EY Casim Snoeks
Partner
+31 (0)6 - 21251425

EY - Diederik Fokkema

E-Mail to EY Diederik Fokkema
Director
+31 (0)6 - 21252148

EY - Gerd-Jan van Wiggen

E-Mail to EY Gerd-Jan van Wiggen
Director
+31 (0)6 - 29083990

EY - Jacco Jacobs

E-Mail to EY Jacco Jacobs
Director
+31 (0)6 - 21251286

EY - Joost Csik

E-Mail to EY Joost Csik
Director
+31 (0)6 - 21251199

EY - Klaas van de Geest

E-Mail to EY Klaas van de Geest
Partner
+31 (0)6 - 53132666

EY - Marc Welters

E-Mail to EY Marc Welters
Partner
+31 (0)6 - 21252223

EY - Martin Wijnmalen

E-Mail to EY Martin Wijnmaalen
Partner
+31 (0)6 - 29083675

EY - Menno Gaus

E-Mail to EY Menno Gaus
Director
+31 (0)6 - 24930991

EY - Paul de Beus

E-Mail to EY Paul de Beus
Partner
+31 (0)6 - 29084266

EY - Rianne Vedder

E-Mail to EY Rianne Vedder
Partner
+31 (0)6 - 29082894

EY - Rick Schuur

E-Mail to EY Rick Schuur
Partner
+31 (0)6 - 21251609

EY - Rob Polderman

E-Mail to EY Rob Polderman
Director
+31 (0)6 - 29084288

EY - Robert-Jan Hagens

E-Mail to EY Robert-Jan Hagens
Partner
+31 (0)6 - 21252242

EY - Tom Vreeburg

E-Mail to EY Tom Vreeburg
Partner
+31 (0)6 - 21252837

EY - Ton Buffing

E-Mail to EY Ton Buffing
Director
+31 (0)6 - 21252186

EY - Willem Stoop

E-Mail to EY Willem Stoop
Director
+31 (0)6 - 29084175

EY - Wimjan Bos

E-Mail to EY Wimjan Bos
Partner
+31 (0)6 - 21251403