Advisory Services

  • Share

Aanbod voor pensioenfondsen & ondernemingen

Employee benefit audit support 
Wij geven assurance op de toegepaste waarderings- en verslagleggingsmethode voor pensioenregelingen en andere lange termijn werknemersregelingen op basis van de lokale, internationale of Amerikaanse verslaggevingsstandaarden. Dit kan onder andere een jaarlijkse of kwartaalbeoordeling van de winst-en-verliesrekening omvatten. Daarnaast beoordelen we de procedures die gevolgd zijn bij de classificatie of waardering van dergelijke regelingen.

Employee benefit transacties 
We helpen zowel ondernemingen als private equity-organisaties de kosten en risico’s te inventariseren die verband houden met voorgenomen transacties, of het nu gaat om de kopers- of verkoperszijde. We bieden bovendien ondersteuning bij de integratie na een fusie of overname. Daarbij streven we naar een zo vloeiend mogelijke overgang.

Advies ten aanzien van pensioenen en andere employee benefits
We adviseren onze klanten, pensioenfondsen en ondernemingen, over de structuur van hun arbeidsvoorwaardenpakket en over daarmee samenhangende waarderings- en verslagleggingsvraagstukken. Hieronder vallen de pensioenregeling, zorgverzekering en andere beloningscomponenten als aandelenopties. Hierbij streven we naar optimalisatie van de regelingen door de focus te leggen op kosten- en risicobeheersing in de financiële en boekhoudkundige administratie, gekoppeld aan een focus op het behalen van zakelijke doelstellingen.

Waardering en verslaglegging van employee benefits 
Wij ondersteunen ondernemingen bij het beheer van hun waarderings- en verslagleggingsprocedures door middel van onze actuariële dienstverlening en internationale actuariële coördinatie. Daarbij adviseren we cliënten over ‘leading practices’ als het gaat om de interne controle en rapportagestructuur voor werknemersregelingen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het opzetten van pensioencommissies en de invoering van rapportage-instrumenten.

Statistische dienstverlening 
Wij adviseren ondernemingen en overheidsinstanties over de implementatie en beoordeling van hun statistische interne modellen en bij hun besluitvormingsproces.

Pensioencommunicatie
Wij ondersteunen besturen en directies van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en ondernemingen bij hun beslissingen over pensioencommunicatie.  Vanuit onze kwantitatieve achtergrond helpen wij communicatiedoelstellingen meetbaar te maken, doen effectiviteitsstudies, voeren controles uit op het communicatieproces (zoals controles van berekeningen en communicatie van individuele aanspraken) en kunnen assisteren bij de uitvoering van het communicatiebeleid, bijvoorbeeld via pensioenplanners.

 

Terug naar de Actuarial pagina

Dienstverleningsdocument (DVD)

Bijgaand treft u ons dienstverleningsdocument (DVD) (pdf, 259kb) aan.
Wij benadrukken dat dit een vanuit de Wft door de AFM verplicht algemeen document is. De in het DVD beschreven situatie betreft een indicatie van een algemeen en meer gemiddeld pensioenadviestraject waarbij een pensioenproduct aanbevolen wordt cq waarbij bemiddeld wordt. Als u diverse dienstverleners met elkaar wilt vergelijken is het uitermate van belang dat u uw pensioenvraag duidelijk en helder heeft en offertes op basis van uw eigen situatie opvraagt. Wij zijn graag bereid om een op uw situatie beruste offerte te verstrekken inclusief de vraag, plan van aanpak en de kostenindicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Csik, tel. 088 - 407 3150.