Advisory Services

  • Share

Risk - Risicomanagement als katalysator voor betere prestaties

De gebeurtenissen bij Enron en Worldcom en de recente financiële crisis hebben er toe geleid dat organisaties fundamenteel anders denken over risicomanagement. Ze investeren daarbij veel in personeel, processen en technologie om risico’s beter te begrijpen en te beperken.

Waar deze investeringen zich traditioneel richtten op de financiële beheersing en het voldoen aan wet- en regelgeving, willen veel organisaties risicomanagement ook steeds meer inzetten om grip te krijgen op strategische bedrijfsrisico’s. De gedachte is dat beter risicomanagement de prestaties van de organisatie verbetert.

Concurrentievoordeel
Onderzoek en ervaring bevestigen dat organisaties met een volwassen risicomanagement beter presteren dan hun concurrenten. Wel is risicomanagement vaak nog gefragmenteerd en ongebalanceerd ingericht.

Onze ondersteuning
We ondersteunen uw organisatie bij het verder ontwikkelen en stroomlijnen van uw risicomanagement. We werken hierbij vanuit vijf themas, die we via drie diensten ondersteunen.

De vijf thema’s zijn:

  • Risicomanagement-strategie en de aansturing van het risicomanagement-proces
  • Vaardigheden en optimalisatie van de risicomanagement-functies
  • Integratie van risicomanagement in de bedrijfsvoering
  • Verbetering van het risicomanagement-proces
  • Technologische ondersteuning

Onze diensten zijn:

  • Enterprise-wide Governance, Risk and Compliance
  • Internal Audit
  • Internal Controls

 

Gerelateerde content

Handen op een toetsenbord

EU Data Protection’s Paradigm Shift: From Directive to Regulation

Hebben onze organisaties nog wel invloed op de bestaande technologieën en processen waarmee persoonlijke en gevoelige gegevens worden verzameld, gebruikt en opgeslagen?

Annual Audit Planning

Perspectives from Chief Audit Executives

De Internal Audit Roundtables zijn onderdeel van een serie evenementen die een platform bieden aan bedrijven om met elkaar te overleggen over gezamenlijke kwesties.

E-mail Tonny Dekker 
T.: +31 (0)88-407 1004

EY - Business strategy in the digital world

Bedrijfsstrategie in de digitale wereld

Digital transformeert de manier waarop organisaties zaken doen. Hebt u de digitale business know-how om uw visie uit te voeren? Laat ons u helpen.

Matching Internal Audit talent to business needs

Internal Audit vaardigheden aanpassen aan behoeften

Zakelijke leiders eisen dat IA de zichtbaarheid verbetert, strategisch adviseur wordt en blijvende waarde levert. Onze 2013 Global Internal Audit enquête verklaart dit verschuivende mandaat.