EYe Opener - december 2013

EYe Opener - december 2013

Introductie

  • Share

Het einde van 2013 nadert zeer snel. Een veelbewogen jaar ligt achter ons, waarin ook weer (diverse) fiscale maatregelen zijn getroffen.

Naar aanleiding van het Belastingplan 2014 zijn weer de nodige aandachtspunten, maar ook kansen ontstaan. In deze december editie informeren wij u graag hierover.

Voor nu rest ons u hele fijne feestdagen en een ondernemend 2014 toe te wensen.

EY Accounting Compliance & Reporting