Assurance Services

  • Share

Financial Accounting Advisory Services

Navigeren door een veranderlijk verslaggevinglandschap

Door de huidige economische omstandigheden hechten aandeelhouders, toezichthouders en beroepsorganisaties in toenemend mate belang aan de wijze waarop de financiële positie van bedrijven tot stand komt, wordt gerapporteerd, gepubliceerd en gecommuniceerd. Dit klimaat leidt tot ingrijpende veranderingen binnen het gehele stelsel van verslaggevingregels.

Bedrijven streven ernaar om hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren en lopen tegen complexe IFRS en US GAAP verslaggevingvraagstukken aan bij fusies, overnames, beursintroducties en carve-out processen. Daarnaast leidt ook het naar elkaar toegroeien van verslaggevingregels tot nieuwe rapportagevoorschriften voor financiële instrumenten, reële waarde waardering, bijzondere waardeverminderingen en de opbrengstverantwoording.

Het huidige klimaat vereist van bedrijven dat zij zorgen van belanghebbenden kunnen ondervangen en in staat zijn processen aan te passen aan nieuwe verslaggevingmethoden en financiële grondslagen. Dit stelt bedrijven in staat zich zodanig te positioneren dat ze zowel nu als in de toekomst kunnen inspelen op vereisten vanuit de markt.

Hoe kunnen wij helpen?
Onze Financial Accounting Advisory Services-teams beschikken over een brede deskundigheid die zij optimaal inzetten om mondiale, multidisciplinaire teams te vormen. Door onze diversiteit en diepgaande kennis in verschillende sectoren zijn wij uitstekend in staat uw bedrijf te helpen bij het oplossen van complexe financiële vraagstukken.

Bekijk hier onze dienstverlening.

 

Gerelateerde content

EY - Big data-strategie ondersteunt CFO en governance-agenda

Big data-strategie ondersteunt CFO en governance-agenda

Om betekenisvolle waarde uit datastromen te halen, moeten klanten om de juiste strategie, processen en vaardigheden hebben. Voor meer informatie: Mohamed Bouker

EY - Audit readiness voor een soepel einde van het boekjaar

Audit readiness voor een soepel einde van het boekjaar

Audit readiness hoeft geen complexe uitdaging te zijn. Lees hoe wij u kunnen helpen bij het verbeteren van uw audit readiness procedures.

EY -  Is uw onderneming vanaf 2015 ‘In Control’?

Is uw onderneming vanaf 2015 ‘In Control’?

Bent u ‘In Control’ over uw onderneming? Veelal zal men deze vraag bevestigend beantwoorden. Maar de afgelopen jaren hebben diverse debacles de krantenkoppen gehaald.

EY - Zonder Cost Accounting geen inzicht in winstgevendheid

Zonder Cost Accounting geen inzicht in winstgevendheid

Effective Cost Accounting zorgt voor een realistische weergave van winstgevendheid van uw producten, cliënten en markten waarin u actief bent.

Contact

E-mail  Andrea Vogel
T.: +31 (0)88-407 4070

Videoverslag M&A Symposium 2015

EY - Videoverslag M&A Symposium 2015

Bekijk hier het videoverslag van het M&A Symposium 2015 met het thema ‘M&A en Transformaties – de dunne lijn tussen succes en falen bezien vanuit de psychologie, wetenschap en praktijk’. www.ey.nl/masymposium

Verbonden verslaggeving

EY - Connected reporting

Naarmate de regelgeving toeneemt, worden bedrijven geconfronteerd met uitdagingen bij het opstellen va hun jaarverslag. We verkennen deze uitdagingen en methoden om ze te overwinnen.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS implementatie zet wereldwijd door

Bezoek www.ey.nl/ifrs om bij te blijven over IFRS-ontwikkelingen.