Assurance Services

  • Share

‘CFO veel gevraagd voor toezichtrol’ - Bert Steens, partner FAAS, in artikel CFO Magazine

Terwijl ondernemingen worstelen met de nasleep van de financiële crisis, strengere regelgeving en een moeizame wereldeconomie, zoeken ze naar commissarissen of non-executive boardleden die inzicht en ondersteuning kunnen bieden op het gebied van kosten-, risico- en kasstroombeheer. Zij zien de CFO als de meest geschikte professional om deze toezichtfunctie te vervullen.

Bert Steens wijst in dit artikel op de ontwikkeling van de CFO-functie die in de afgelopen 10 jaar ertoe heeft geleid dat financiële bestuurders een veel bredere bijdrage kunnen leveren in toezichtfuncties. Uit het wereldwijde onderzoek CFO and beyond van EY komt naar voren dat van de 800 deelnemende CFO’s 79% nu vaker dan ooit wordt gevraagd voor een toezichtfunctie.

Binnen EY richt FAAS zich op de agenda van de CFO en neemt daarbij ook de functie van de CFO zelf in ogenschouw.