Assurance Services

  • Share

Inform - januari 2013

Nieuwe Inform in het teken van actuele issues binnen de accountancy

De crisis heeft het bedrijfsleven en de financiële wereld volledig op zijn kop gezet. Maar naast het opruimen van brokstokken is het nu tijd voor nieuwe impulsen. Het moet anders, en het kan anders. Er heerst dynamiek. Wij merken dat niet alleen accountants, maar ook CFO’s en commissarissen veel alerter zijn dan voor de crisis.

Ze willen hun risico’s inzichtelijk hebben en de grip van de financiële functie hierop versterken. Met snelheid en openheid als kernwoorden. Niet afwachten, maar direct handelen bij belangrijke ontwikkelingen. Vandaar dat dit nummer van Inform in het teken van ‘actuele issues’ staat (pdf).

Zo is continuïteit allang niet meer vanzelfsprekend. Dit plaatst ook de continuïteitsveronderstelling in een ander daglicht: ‘going concern’ is geen zwart-wit-aangelegenheid meer. We behandelen de meest interessante lessons learned.

Fraude en risico's

Ook duiken we in de praktijk van frauderisico’s, die door de crisis schrikbarend zijn toegenomen. Hoe is fraude binnen ondernemingen op te sporen? We kruipen daarvoor in de huid van de fraudeur. Zowel going concern als fraude noemt Jaap Hetebrij, bestuurder bij EY, in zijn interview als hot topics. Hij pleit daarbij voor meer openheid: ‘Als je wacht tot een risico je overkomt, dan bepaalt de buitenwacht wel voor je hoe belangrijk het risico is.’

Maar veranderingsbereidheid begint bij medewerkers, benadrukt Trude Maas, topcommissaris bij onder andere Schiphol Group. Auke de Bos sprak uitgebreid met haar over de meerwaarde van ‘People’.

Derivaten en vastgoed

Verder zoomen we weer in op de waardering van derivaten. Sinds de crisis wordt het steeds complexer om de reële waarde te bepalen. We behandelen de groeiende invloed van onder andere het kredietrisico en de basisspreads.

Ook de waardering van vastgoed staat hoog op de agenda van ondernemingen. Toezichthouders, zoals de AFM en DNB, bekijken vastgoedwaarderingen onder een loep. Betrouwbare waarderingen zijn dus extra van belang, maar wie is verantwoordelijk voor wat? Het artikel biedt praktische handvatten, waarbij wij vinden dat ondernemers, taxateurs en accountants gezamenlijk moeten optrekken.

Innovatie in data-analyse

Overkoepelend vinden we dat het beheren en delen van informatie de eerste stap naar beter issuemanagement is. Vandaar dat we een uitgebreid artikel over innovatie in data-analyse hebben opgenomen.

En uiteraard zijn in deze uitgave ook weer diverse vakinhoudelijke updates gegeven. Zo werkt IFAC aan voorstellen die de informatiewaarde van de controleverklaringen moeten verhogen. Wij delen alvast de belangrijkste wijzigingsvoorstellen. Traditiegetrouw geven we ook de laatste updates over de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving en IFRS, zowel over 2012 als 2013.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.