EY - Leadership and Corporate Governance for Sustainable Growth Business Models

DSGC publicatie 2013:

Leadership and Corporate Governance for Sustainable Growth Business Models

  • Share

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) publicatie 2013 gaat over de rol van corporate governance bij de integratie van bedrijfsmodellen op basis van duurzame groei.

Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC en partner bij EY: "Als duurzaam en verantwoord ondernemen – corporate responsibility - niet goed is geïntegreerd in de corporate governance structuur, is er geen continuïteit.

Een toegewijde CEO kan zich als individu wel verdiepen in de kansen en verantwoordelijkheden rondom thema’s als klimaatverandering, grondstoffenschaarste, gezondheid of mensenrechten. Maar corporate responsibility wordt pas ‘serious business’ als het óók goed geïntegreerd wordt in de manier waarop ondernemingen dagelijks worden bestuurd en het draagvlak breed is. Welke concrete rollen vervullen commissarissen, bestuurders en medewerkers daarbij? De publicatie geeft antwoord op precies die vraag."

De publicatie presenteert een model waarin acht dimensies van corporate governance worden onderscheiden; elk geïllustreerd met concrete praktijkvoorbeelden. "Willen we dat bedrijven op grotere schaal onderdeel worden van de oplossing van de grote maatschappelijke vragen van vandaag, dan is kennisdeling cruciaal.

Via deze publicatie delen we de ervaringen van de DSGC ondernemingen met het (internationale) bedrijfsleven. Het faciliteren van de coalitie past dan ook goed bij de visie van EY: “Building a Better Working World”. Op dagelijkse basis werken wij met onze klanten aan deze integratie via onze diepgaande, interdisciplinaire en wereldwijde kennis op dit terrein", aldus Balkenende.

Dutch Sustainable Growth Coalition
De coalitie brengt de acht Nederlandse multinationals Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en Heineken samen. Hun gezamenlijke overtuiging is dat financiële en economische groei direct verband houdt met sociaal en maatschappelijk rendement. De Dutch Sustainable Growth Coalition, voorgezeten door Jan Peter Balkenende, wordt gefaciliteerd door EY en gesteund door VNO-NCW.

Klik op onderstaande afbeelding om de publicatie te openen.

 DSGC - Leadership and Corporate Governance for Sustainable Growth Business Models