Transaction Advisory Services

Kapitaal en transacties in een veranderende wereld

EY - Global Corporate Divestment Study

Hoe kunt u een hogere prijs genereren voor uw desinvestering?

Bedrijven kunnen profiteren van private equity-expertise – lees meer over toonaangevende desinvesteringstrategieën en -uitvoeringen..

EY - Capital Confidence Barometer - April 2016

Hoe sturen allianties en M&A groei?

Uit ons nieuwste M&A-onderzoek blijkt dat de honger naar overnames in 2016 doorzet, samen met een trek in nieuwe allianties. Ontdek meer.


Evenwichtiger en beter onderbouwde besluiten nemen over het strategisch beheer van vermogen en transacties in een veranderende wereld? Wij helpen u graag.

De Capital Agenda stelt uw kapitaalbehoeften centraal in onze strategie en richt zich op de zaken die voor u het belangrijkst zijn:

EY - The Capital Agenda - Raising EY - The Capital Agenda - Investing
EY - The Capital Agenda - Preserving EY - The Capital Agenda - Optimizing

Kapitaal aantrekken

Het vermogen van een onderneming om snel en effectief kapitaal aan te trekken, maakt wezenlijk deel uit van haar groeipotentieel en financiële gezondheid. Dat geldt zowel in goede als in slechte tijden..

Om welke reden ondernemingen ook kapitaal willen aantrekken, ze kunnen nieuwe fondsen effectiever aanboren als ze vooruit hebben gepland. Ze moeten weten hoe en waar ze aan kapitaal kunnen komen als ze dat nodig hebben.

De nadruk moet liggen op:

 • Werven van kapitaal (aandelen en schuld): klaar zijn voor een beursgang, rechtenkwesties, PE, onderhandse aandelenemissies en kapitaalmarkten
 • Optimaliseren van financieringsconstructies
 • Afstoting van activa
 • Infrastructuurprojecten
 • Kostenefficiënte en fiscaal vriendelijke constructies

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

×

Kapitaal investeren

De partijen die in uw organisatie willen gaan investeren, willen weten waarom: waarom deze transactie, waarom tegen deze prijs en waarom nu?

Wat de zaken nog ingewikkelder maakt, is dat verschillende belanghebbenden steeds vaker verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van investeringen en het rendement daarvan.

De nadruk moet liggen op:

 • Overnames en samenwerkingsverbanden
 • Creëren van synergieën en effectieve integratie
 • Transacties zodanig plannen en structureren dat ze maximaal rendement voor de belanghebbende(n) oplevere
 • Gerichte due diligence om de risico's te beperken en waarde te genereren
 • Waardering van activa
 • Kostenefficiënte en fiscaal vriendelijke constructies

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

×

Kapitaal behouden

Elk bedrijf moet voortdurend beoordelen welke gevolgen de zich ontwikkelende marktomstandigheden kunnen hebben voor zijn operationele prestaties en zijn vermogenspositie. Zelfs als de markt zich herstelt, kunnen ondernemingen die menen dat zij stabiel zijn erachter komen dat hun situatie wel degelijk kan veranderen.

Om de waarde van haar kapitaal te behouden, moet een onderneming onophoudelijk haar strategieën, haar markten en haar balans tegen het licht houden om haar sterke en zwakke punten opnieuw te beoordelen.

De nadruk moet liggen op:

 • Stress en problemen - bijv. liquiditeitsproblemen en verbeterplan
 • Analyse van klanten en leveranciers
 • Belastingvorderingen veiligstellen en kosten tot een minimum beperken
 • Vreemd en eigen vermogen en overige verplichtingen herfinancieren en herstructureren
 • Relaties met belanghebbenden onderhouden en omgaan met druk vanuit belanghebbenden
 • Geschillenbeslechting

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

×

Kapitaal optimaliseren

Het huidige economisch klimaat dwingt bedrijven hun financiële gezondheid in alle eerlijkheid te beoordelen.

Ondernemingen moeten tegenwoordig niet alleen kritisch naar hun bedrijfsvoering kijken, maar objectief beoordelen of hun bedrijfsstrategieën goed op elkaar zijn afgestemd.

De nadruk moet liggen op:

 • Optimaliseren van activaportefeuille
 • Creëren van synergieën en effectieve integratie
 • Verbeteren van werkkapitaal en vrijmaken van cash
 • Optimaliseren van kapitaalstructuren
 • Optimaliseren van fiscale en ondernemingsstructuur

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

×

   Gerelateerde content

  EY - Capital Insights: Can telco answer the global calling?

  Capital Insights: Hebben telco's antwoord op de wereldwijde oproep?

  Deutsche Telekom CFO Thomas Dannenfeldt over transformatie, een nieuwe legacy creëren, en de strijd om de toppositie.

  EY - An interview with Volvo Cars’ CFO Hans Oscarsson

  Een interview met Volvo Cars CFO Hans Oscarsson

  Volvo Cars CFO Hans Oscarsson vertelt over strategie, individualiteit en transformatie.

  EY - Going for gold: An interview with Electrolux CFO Tomas Eliasson

  Voor goud gaan: Een interview met Electrolux CFO Tomas Eliasson

  Electrolux CFO Tomas Eliasson bespreekt de overname van GE, consolidatie in de sector en de groeistrategie van het bedrijf.

  EY - General Electric - Jeff Bornstein

  Jeff Bornstein, General Electric

  GE CFO Jeffrey Bornstein onthult hoe het bedrijf een mooiere toekomst creëert, door te focussen op vereenvoudiging en robuust portfoliobeheer.


  Connect with us

  Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

  Bent u klaar voor de toekomsten?

  EY - Are you ready for the futures?

  Stresstest de kapitaalagenda van vandaag met scenario's van morgen. We onderzoeken hoe voor te bereiden op meerdere toekomsten.

  EY - Capital Confidence Barometer - April 2016

  Hoe sturen allianties en M&A groei?

  Uit ons nieuwste M&A-onderzoek blijkt dat de honger naar overnames in 2016 doorzet, samen met een trek in nieuwe allianties. Ontdek meer.

  EY - Capital strategies, reimagined

  Kapitaalstrategieën, opnieuw uitgevonden

  EY en Harvard Business Review Analytics Services werken samen om te laten zien hoe bedrijven hun strategische besluitvormingproces kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving.