Transaction Advisory Services

Kapitaal en transacties in een veranderende wereld

Wilt u betere, meer weloverwogen beslissingen nemen over het strategisch beheer van uw kapitaal en transacties in een veranderende wereld? Daar kunnen wij u bij helpen.

Met de Capital Agenda plaatsen wij uw kapitaalbehoeften centraal in onze strategie en richten wij ons op de zaken die voor u het meest van belang zijn:


 • Kapitaal behouden

  Voor iedere onderneming is het van belang om continu de mogelijke effecten te beoordelen van veranderende marktomstandigheden op de eigen bedrijfsprestaties en de kapitaalpositie. Zelfs in een zich herstellende markt kunnen stabiele bedrijven merken dat daarin verandering kan komen.

  Belangrijke aandachtspunten voor het behoud van kapitaal:

  • Moeilijkheden in de bedrijfsvoering, zoals liquiditeitsproblemen en een transformatieplan 
  • Analyse van klanten en leveranciers 
  • Behoud van fiscale faciliteiten en kostenbeperking 
  • Herfinanciering en herstructurering van vreemd vermogen, eigen vermogen en overige verplichtingen 
  • Omgaan met (de druk van) stakeholders 
  • Geschillenbeslechting

   

 • Kapitaal optimaliseren

  Het huidige economische klimaat dwingt ondernemingen om hun financiële gezondheid oprecht te beoordelen.

  Hierbij gaat het om veel meer dan alleen een beoordeling van de bedrijfsvoering. Het is van belang om objectief na te gaan of bedrijfsstrategieën nog voldoendeop elkaar zijn afgestemd.

  Belangrijke aandachtspunten voor het optimaliseren van kapitaal:

  • Optimalisatie van de bedrijfsbezittingen 
  • Synergie en effectieve integratie 
  • Verbetering van het werkkapitaal en het vrijmaken van liquide middelen 
  • Optimalisatie van de kapitaalsstructuur 
  • Optimalisatie van de fiscale en bedrijfsstructuur

   

 • Kapitaal investeren

  Bij een transactie vragen investeerders in uw onderneming zich af: waarom juist deze transactie, waarom voor deze prijs en waarom juist nu?

  Om het nog ingewikkelder te maken, hebben verschillende stakeholders steeds vaker uiteenlopende verwachtingen van investeringen en rendementen.

  Belangrijke aandachtspunten voor het investeren van kapitaal:

  • Overnames en samenwerkingsverbanden 
  • Het zodanig plannen en structureren van transacties dat de rendementen voor stakeholders optimaal zijn 
  • Een gerichte due diligence om risico’s te verminderen en waarde te verhogen 
  • Waarderingen van bedrijfsbezittingen 
  • Een kostenefficiënte en fiscaal vriendelijke structuur

   

 • Kapitaal aantrekken

  De financiële gezondheid en het groeipotentieel van een onderneming houden sterk verband met de mogelijkheid om snel en effectief kapitaal aan te trekken. Zowel in goede als in minder gunstige tijden voor de onderneming.

  Belangrijke aandachtspunten voor het aantrekken van kapitaal (zowel eigen als vreemd vermogen):

  • Voorbereidingen op een beursgang, claimemissie, private equity, onderhandse plaatsing en kapitaalmarkten 
  • Optimalisatie van financieringsstructuren 
  • Afstoting van bedrijfsbezittingen 
  • Infrastructuurprojecten 
  • Een kostenefficiënte en fiscaal vriendelijke structuur

   Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

EY - Why Pip McCrostie is a 'transformer'

Waarom Pip McCrostie een veranderaar is

Lees in het  profiel van TAS Global Vice voorzitter Pip McCrostie gepubliceerd in de Corporate Financier, hoe onder haar leiding de corporate finance van EY global veranderde.

Videoverslag M&A Symposium 2015

EY - Videoverslag M&A Symposium 2015

Bekijk hier het videoverslag van het M&A Symposium 2015 met het thema ‘M&A en Transformaties – de dunne lijn tussen succes en falen bezien vanuit de psychologie, wetenschap en praktijk’. www.ey.nl/masymposium

EY - Closing the deal: strategies to increase speed and value

Global Corporate Divestment Study

Overweegt u activa af te stoten? Dat zou u moeten doen. Onze studie legt uit waarom, en belicht strategieën om snelheid en waarde te verhogen.

EY - Corporate development at an inflection point

Corporate development op een buigpunt

Kan corporate development strategie sturen en groei leveren? Ontdek het in onze 2015 Corporate Development Study.


Parthenon-EY

Toonaangevende bedrijven zijn op zoek naar de meest effectieve manier om te groeien, terwijl ze hun portfolio van bedrijven en producten optimaliseren. Ontdek hoe wij kunnen helpen.