Våre verdier

  • Share

I EY jobber vi ut fra et sett med felles verdisetninger som gir retning for våre handlinger og vår atferd.

Verdiene påvirker hvordan vi jobber, hvordan vi omgås kollegaer og hvordan vi arbeider for og forholder oss til kunder og samfunnet rundt oss.

Hvem vi er:

  • Vi står for integritet, respekt og samhandling
  • Vi har driv, entusiasme og mot til å gå foran
  • Vi bygger varige relasjoner ved å gjøre det riktige