Din hverdag

EY Students Careers - Life at EY
  • Share

For deg som er på jakt etter variasjon: Hos oss er sjelden en dag lik den forrige

Rammene legger vi, mens innholdet i stor grad blir opp til deg og kundene våre.

Lagspill


Careers

Lagspill på vei opp karrierestigen: Et sentralt hovedtrekk i hverdagen vår er teamarbeid. Vi jobber sammen i sirlig sammensatte team for å nå våre kunders mål. I takt med måloppnåelse stiger du naturligvis også i gradene.

Utenomfaglig engasjement

Careers

Utenomfaglig engasjement verdsettes høyt, enten det er på hjemmebane, blant venner eller kolleger, nettopp fordi vi er overbeviste om at våre medarbeidere trenger impulser utenfra for å fungere optimalt.

Nettverk


Careers

Ved å jobbe sammen blir vi godt kjent med hverandre. Slikt etableres det både formelle- og uformelle nettverk av. Blant de formelle kan nevnes alumniprogrammet vårt som du kan lese mer om her.

 

Forretningsområder

Uavhengig av om du velger å starte din karriere i Assurance, Tax, Transactions eller Advisory, vil EY være i stand til å tilby deg et uendelig bredt spekter av muligheter, og tilgang til en unikt definert kundeportefølje bestående av de høyest profilerte selskapene i både inn- og utland.

 


Karriere i Advisory

Bistå selskaper med kontinuerlig forbedringsarbeid og risikostyring

EY Advisory er posisjonert mellom de rendyrkede strategihusene og IT-konsulentselskapene.
Dette gir oss anledning til å ha en helhetlig tilnærming til våre kunders behov, og bistå i alle faser fra problemdefinisjon til endelig implementering av løsninger.

Alle virksomheter må fokusere på kostnader og risikobildet her og nå for å ha en sunn og trygg drift. Minst like viktig er det å heve blikket og jobbe med forbedringer som vil gi vekst og konkurransedyktighet i et lengre perspektiv.

I alle prosjekter fokuserer vi på kontinuerlig forbedring og kompetanseoverføring for å gi kundene våre de nødvendige forutsetningene for å videreføre utviklingen på egen hånd.

I Norge har vi 300 konsulenter fordelt på kontorene våre i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi ser primært etter studenter med økonomisk, teknisk og IT-rettede mastergrader, men ønsker også å stifte nærmere bekjentskap med kandidater med andre utdannelsesbakgrunner.

Les mer om Advisory her.


Karriere i Assurance

Bistå selskaper med kvalitetssikring av finansiell informasjon

EY Assurance er markedsleder i Norge, med en kundeportefølje som representerer et speilbilde av norsk næringsliv.

I porteføljen vår finner du flere selskaper notert på Oslo Børs, og til sammen utgjør disse mer enn halvparten av total børsverdi.

For deg som potensiell nyansatt i EY Assurance betyr dette tilgang på bransjens bredeste spekter av dagsaktuelle problemstillinger, og en læringskurve du vanskelig vil finne noe annet sted.

Assurance er interessert i å stifte nærmere bekjentskap med deg som er i ferd med å tilegne deg enten en bachelor- eller mastergrad innenfor økonomisk rettede fag. Å starte en karriere i EY Assurance vil, uavhengig av fremtidige karrierevalg, gi din markedsverdi et stort løft og åpne en verden av muligheter for deg.

Les mer om Assurance her.


 

 

Karriere i Transactions

Bistå med å kjøpe og selge selskaper til riktig tid og pris

EY har landets fremste fagmiljø for transaksjonsrådgivning. Vårt tjenestespekter omfatter alle deler av transaksjonsprosessen.

Over 50 rådgivere, fordelt mellom Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim tilbyr transaksjonsrelaterte tjenester til investorer, eiere, virksomheter, meglere og finansinstitusjoner. I tillegg sikrer vår internasjonale organisasjon tilgang til profesjonelle rådgivere uavhengig av hvilke land kundene våre ønsker å gjennomføre transaksjoner i.

Vi arbeider tett med andre spesialister i transaksjonsprosessen for å sikre best mulig leveranser til kundene våre. Vårt mål er å bistå kundene våre med å gjøre den riktige handelen til riktig pris og med hensiktsmessig beskyttelse for den risikoen transaksjonen innebærer - uavhengig av om transaksjonen innebærer et oppkjøp, en strategisk allianse, et salg, en børsnotering, en emisjon eller en omstrukturering.

Transactions består primært av medarbeidere med bakgrunn fra Assurance, men ansetter unntaksvis nyutdannede med Master i Finans eller Regnskap og Revisjon.

Les mer om Transactions her.

 


 

 

Karriere i Tax

Bistå selskaper med å navigere i internasjonalt skatt- og avgiftsfarvann

EY Tax er blant Norges ledende og største private kompetansemiljø innenfor skatt og avgift. I tillegg opererer advokatfirmaet vårt innenfor tilknyttede områder som selskapsrett, regnskapsrett og transaksjoner. Vi har over 200 medarbeidere fordelt på 16 kontorer i Norge. I tillegg er vi tett integrert med våre kollegaer i vårt globale nettverk. Totalt omfatter dette over 22 000 medarbeidere i 130 land.

Skatt og avgift er et dynamisk og interessant fagområde innenfor jussen og byr på spennende muligheter, både faglig og karrieremessig. Vår kundeportefølje består av ledende aktører i norsk og internasjonalt næringsliv. Våre medarbeidere har en stor grad av frihet i hverdagen, og gis stort ansvar for enkeltsaker og kunder, samtidig som vi jobber i team som sikrer kvalitet og utvikling.

Vårt kompetansemiljø er organisert i 5 spesialistavdelinger som samarbeider tett, og er alltid interesserte i å komme i kontakt med nysgjerrige og talentfulle jusstudenter.

Les mer om Tax her.

 


Støttefunksjonene våre

Med Support Services menes alle støttefunksjoner som får virksomheten vår til å fungere effektivt i hverdagen. For eksempel er vi avhengige av dedikerte medarbeidere som arbeider med markedsføring, kommunikasjon, Human Resources, IT, regnskap og mer generell administrasjon.

Hvilke stillinger som til enhver tid er tilgjengelige i Support Services, og hvilke egenskaper vi ser etter til disse stillingene, vil fremgå av den enkelte stillingsutlysning.

Uavhengig av hvilket forretningsområde du er del av, vil utfordringene spenne over et bredt spekter av bransjer.

For å være i stand til å tilby et så helhetlig tjenestespekter som overhodet mulig, har vi, på tvers av forretningsområder og landegrenser, etablert bransjegruppene våre.

Les mer om våre dedikerte bransjegrupper:

 Careers

 

 

Eiendom, bygg og anlegg 

 Careers

 

 

Gruvedrift og metallindustri 

 Careers

 

 

Handel 

 Careers

 

 

Helse og Life Sciences 

 Careers

 

 

Industriell produksjon 

 Careers

 

 

Kraft og fornybar energi 

 Careers

 

 

Media og underholdning 

 Careers

 

 

Olje og gass 

 Careers

 

 

Private Equity 

 Careers

 

 

Statlig og kommunal sektor og organisasjoner 

 Careers

 

 

Teknologi 

 Careers

 

 

Telekommunikasjon 

 

Transport, Shipping og Offshore 

 

 

Fiskeri og sjømat 

 

Lagspill på høyt nivå

Det er vitenskapelig bevist at velfungerende team leverer vesentlig bedre enn enkeltindivider alene.

Basert på dette har vi designet en forretningsmodell som baserer seg på lagspill der hvert enkelt lag er satt sammen for å sikre best mulig måloppnåelse.

Kompetanse og erfaring er en viktig dimensjon, men den enkeltes styrker på det personlige plan er også viktige drivere når optimalt fungerende team settes sammen.

Utvikling og avansement hånd i hånd

I EY har vi en felles karrierestige som står tilgjengelig for deg uavhengig av forretningsområde- og geografisk tilhørighet.

Stigen er systematisk definert, men må ikke sammenlignes med en rulletrapp.

Avansement betinges selvsagt av den enkelte medarbeiders måloppnåelse, men via vår kompetansemodell, der kyndig veiledning i form av coaching står sentralt, tilbyr vi et solid sikkerhetsnett.

Kompetansemodellen vår består av følgende elementer: Opplæring, Erfaring og Oppfølging. Les mer her

Fritid er viktig tid

Det er en kjennsgjerning at vi tilbringer en stor andel av vårt voksne liv på jobben. Men mellom slagene tror vi det er viktig å lade batteriene i form av å engasjere seg i helt andre ting enn jobb.

Vi er en ung organisasjon der kolleger ofte blir synonymt med venner, og dette verdsetter vi høyt og stimulerer til i form av våre investeringer i sosiale sammenkomster og bedriftsidrettslag. I tillegg forsøker vi etter beste evne å legge til rette for at livet i EY skal være forenelig med familieliv.


 

 

Verdifulle bekjentskaper

Careers

Allerede på dag én kan vi garantere at du vil stifte bekjentskap med mennesker du ikke kjente fra før. Dine nye kolleger blir automatisk del av et nytt nettverk for deg. Og ikke lenge etter første møte med dine nye kolleger, står første møte med kundene dine for tur. Disse blir også del av ditt nettverk.

EY Alumni

Careers

Nettverk utvikler seg over tid, og i EY setter vi stor pris på å stifte bekjentskap med alle som velger å starte sin karriere hos oss, samt å få beholde kontakten med våre kolleger som av ulike årsaker velger å slutte, gjennom Alumniprogrammet vårt.

Les mer om Alumniprogrammet her