Din utvikling

EY - Careers
  • Share

Realiser ditt potensial

Å starte din karriere i EY er første steg på veien mot å realisere ditt fulle potensial. Gjennom kompetansemodellen vår gir vi karrieren din et løft allerede fra dag én. Kursen videre staker du i stor grad ut selv.

Maskineriet vårt består av mennesker. For at vi som selskap skal videreutvikle oss, skape verdier og i sin tur vokse, er det åpenbart at vi, i tillegg til å tiltrekke oss de riktige menneskene, må sørge for å videreutvikle disse. Utvikling er et viktig suksesskriterium - både for deg og oss som selskap.

For å sikre optimal utvikling, har vi valgt å sette tiltakene våre i system i form av en kompetansemodell. I EY består denne av følgende elementer: Opplæring, Erfaring og Oppfølging.  

Opplæring på dine premisser

Vi vet at du som nyutdannet besitter mye fersk kunnskap, men forventer likevel at du er sulten på å fylle på mer. Dine første uker som ny medarbeider hos oss vil derfor, i de aller fleste tilfeller, bli tilbrakt på kurs, enten i inn- eller utland, og i løpet av ditt første år som EY-er vil du ha sittet 150 timer på skolebenken.

Kursprogrammet vårt består av en rekke obligatoriske kurs, mens mange kurs vil være valgfrie, der du selv er ansvarlig for å melde deg på basert på utdanningsbakgrunn og kunderelaterte behov.

Vi legger vekt på at samtlige kurs skal ha en praktisk tilnærming, og gjøre deg vel rustet til å møte det som måtte komme av utfordringer ute i felten.

Den aller vesentligste og viktigste delen av din kompetanseutvikling vil foregå ute i felten

Uavhengig av hvilket forretningsområde du tilhører, vil om lag halvparten av tiden din tilbringes ute hos kunde sammen med sirlig sammensatte team der kunnskapsdeling er en forutsetning for fremdrift.

Vi legger vekt på å sende nye medarbeidere ut i felten på et så tidlig tidspunkt som mulig, for at tilegnet teoretisk kunnskap fort skal komme til anvendelse,samt gi medarbeiderne bedre forutsetning for vedlikehold og videreutvikling.

At EY er det eneste av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper som har etablert en fullstendig sømløs organisasjon på tvers av landegrenser, innebærer for deg som potensiell ny kollega, tilgang på mange spennende muligheter for internasjonal erfaring allerede fra et tidlig tidspunkt i din karriere.
                                                                                                                                                                             
Å arbeide tett på kompetente mennesker i inn- og utland, med bred og lang erfaring gir en unik mulighet til å opparbeide seg kompetanse både på selskaps-, bransje-, næringslivs-, og generelt samfunnsnivå.

Og etter hvert som du gjør deg nye erfaringer, blir du en viktig ressurs i opplæringen av nye medarbeidere.

 

Skreddersydd oppfølging fra dag én

Som ny medarbeider i EY vil du bevege deg inn på ukjent terreng. Fullstendig lommekjent vil du imidlertid aldri bli, ettersom en tilnærmet lik ny jobb venter deg hvert eneste år.

Heldigvis vil du aldri være alene, men oppleve at det til enhver tid er mennesker rundt deg som er interesserte i at du finner riktig vei, så vel profesjonelt som personlig.

Fadder

Careers Som ny medarbeider hos oss får du tildelt en fadder. Fadderen har gjerne jobbet i ett år, og hjelper deg med å komme i gang, samt med alle de hverdagslige trivialiteter som måtte dukke opp langs veien.

Fadderen har nylig vært i samme båt som deg, og har full forståelse for alt som kan være vanskelig i overgangen fra student- til arbeidsliv, og hjelper deg med å gjøre denne best mulig.   

Counselor  

Careers Alle medarbeidere får også sin egen dedikerte counselor, som er en erfaren medarbeider. Counselor vil fungere som din nærmeste foresatte i selskapet, og være en du kan ta opp smått og stort med. Til counselorrollen ligger det også et ansvar for din profesjonelle og personlige utvikling, herunder sammensetningen av din kunde-/prosjekt- og kursportefølje, og generelt hvordan du trives på jobben. Du vil ha minst to formelle samtaler med din counselor i løpet av et år, der dere blant annet i samarbeid formulerer dine mål for året som skal komme, og i etterkant evaluerer i hvilken grad du har nådd disse.