Automotive & Transportation

Integrerte tjenester for produsenter, leverandører og forhandlere innen bilindustrien (Automotive)

Dagens bilindustri er påvirket av mange globale trender som utvikling i nye markeder, endret kjøpemønster og behov, miljømessige tiltak med flere. Samtidig har det oppstått betydelige utfordringer knyttet til resesjon i mange markeder. Dette påvirker også vårt hjemmemarked, til tross for den positive utviklingen i vår økonomi. 

Globalt påvirkes vi blant annet av lokale insentiver for å sikre konkurransekraft samtidig som skattemyndigheter løpende tilpasser sine strategier for å møte dynamikken i bransjen. Det enkelte selskap eller konsern må ta hensyn til dette og balansere sine prioriteringer mellom overholdelse av regler og krav samtidig som de skaper verdier til sine eiere. 

Gjennom EY’s globale “Automotive Centre” kan vi bistå dere med deres utfordringer.  Verden over har vi rundt 7 000 profesjonelle med fokus på bilindustrien og som samarbeider for å dele kunnskap og erfaringer, og kan tilby konsistente og høyt kvalifiserte tjenester til våre kunder innen bilindustrien, det være seg delprodusenter, importører eller forhandlere. 

Viktige utfordringer bilindustrien står ovenfor:
 
Kontakt oss

Martin Cardell
Automotive leder, Norden
+46 703 51 77 33

Rolf Berge
Partner, Norge
+47 982 06 356 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.